Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

33 Rechterlijke Uitspraken

33 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord beeldmerk gedaan door Gerechtshof 's-Hertogenbosch.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Na opzegging duurovereenkomst voor bepaalde tijd, afspraak omtrent beëindiging met wederzijds goedvinden. Vordering tot schadevergoeding afgewezen.
Datum uitspraak: 20-10-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil. Gebruik familienaam strijdig met vonnis waarin dwangsom werd opgelegd? Beslaglegging vexatoir? Ruimte voor matiging dwangsom? Onderscheid toets dwangsomrechter en toets...
Datum uitspraak: 23-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Aannemingsovereenkomst nieuwbouwwoning. Omvat deze mede een berging, zoals op de situatietekeningen aangeduid, of niet, zoals uit de technische informatie kan worden afgeleid.
Datum uitspraak: 17-3-2015
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Geschil tussen franchisegever en franchisenemers na opzegging c.q. ontbinding van de franchiseovereenkomsten door de franchisegever. Betreft franchise van supermarkten....
Datum uitspraak: 23-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Handelsnaamconflict binnen [groep] groep. Gebruik plaatsnamen in handelsnaam. Meer dan geringe afwijking. Geen gevaar voor verwarring.
Datum uitspraak: 25-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Gebruik tweede handelsnaam naast primaire handelsnaam?/ Voldoende duurzaamheid?/ Voortdurend gebruik gelijkende jongere handelsnaam door gebruik oude domeinnaam? /Geen kleurverschieten...
Datum uitspraak: 11-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Contractsoverneming. Vordering tot vernietiging wegens dwaling c.q. ontbinding wegens wanprestatie of op grond van onrechtmatige daad tegen overdragende partij en niet tegen overnemende...
Datum uitspraak: 17-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding;, gebondenheid aan (wijziging van) franchiseovereenkomst
Datum uitspraak: 22-4-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Benegas verkoopt en distribueert vloeibaar gas in bulk. In verband daarmee verhuurt zij gastanks aan haar afnemers, welke gastanks wat inhoud betreft variëren van 500 liter tot enkele...
Datum uitspraak: 14-10-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Naar het voorlopig oordeel van het hof vormt het woord SNS in het door SNS Group gebruikte teken SNS Group het dominante en onderscheidende bestanddeel. Aan het woord Group kan geen...