Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsopvolging gedaan door Gerechtshof 's-Hertogenbosch.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 7-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

opheffing conservatoir beslag; beslagsyllabus; art. 705 Rv
Datum uitspraak: 24-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een agrariër stelt dat hij door bevrijdende verjaring ex artikel 3:105 BW en verkrijgende verjaring ex artikel 3:99 BW eigenaar is geworden van bepaalde gemeentegronden omdat hij die...
Datum uitspraak: 18-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep op de uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012, AWB 11/5509 , LJN: BX3386 beslist het Hof dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet niet in strijd...
Datum uitspraak: 6-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

verdeling nalatenschap
Datum uitspraak: 16-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft een perceel cultuurgrond gekocht met de bedoeling daarop een modern varkensbedrijf te stichten. Inschakeling van een ter zake deskundig advocatenkantoor heeft...
Datum uitspraak: 4-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende, houder van een aanmerkelijk belang, is in 2003 geëmigreerd naar Roemenië. Hij heeft zich evenwel pas in 2004 laten uitschrijven uit het GBA. In zijn aangifte over het...
Datum uitspraak: 16-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft certificaten geërfd in een Stichting Adiministratiekantoor dat alle aandelen houdt van Beheer B.V. .De feitelijke werkzaamheden van Beheer omvatten het verstrekken...
Datum uitspraak: 3-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft een vordering op de BV van zijn zonen, ontstaan in het kader van bedrijfsopvolging. Enkele maanden na het ontstaan van de vordering is deze omgezet in een lening. De...
Datum uitspraak: 19-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geschil tussen erven over verdeling nalatenschap waarin een agrarisch bedrijf dat krachtens overnemingsbeding in vof-akte van vader met zoon aan die zoon wordt geleverd tegen waarde in...
Datum uitspraak: 26-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

koop breekt geen huur. Koopoptie gaat over op verkrijger nu koopoptie deel uitmaakt van samenstel van afspraken in het kader van een verdeling van een nalatenschap en bedrijfsopvolging....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature