Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

803 Rechterlijke Uitspraken

803 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting gedaan door Gerechtshof 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Belanghebbende is ten behoeve van haar werkgever, in het kader van een tijdelijke uitzending door de werkgever, verhuisd naar het buitenland. In geschil is of de...
Datum uitspraak: 18-7-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kinderalimentatie. Gevolgen die het hof verbindt aan het geven van onjuiste of onvolledige informatie over de financiële toestand aan de zijde van de alimentatieplichtige.
Datum uitspraak: 24-10-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie en niet-wijzigingsbeding.
Datum uitspraak: 31-10-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdeling huwelijksgemeenschap.
Datum uitspraak: 11-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Premieheffing volksverzekeringen van Rijnvarenden. Belanghebbende is rijnvarende in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel m, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van...
Datum uitspraak: 23-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting. De werkelijke leiding van belanghebbende werd uitgeoefend door de in Nederland woonachtige aandeelhouder. Belanghebbende was in de onderhavige jaren derhalve in...
Datum uitspraak: 4-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Navordering. Nieuw feit aanwezig. Er is sprake van een uit het buitenland opgekomen bestanddeel. Belanghebbende heeft ook voor de jaren 2001 en 2002 recht op...
Datum uitspraak: 18-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Voor het jaar 2003 is tussen partijen primair in geschil of terecht verrekening van de loonheffing van € 30.728 is geweigerd en subsidiair of voormeld bedrag aan...
Datum uitspraak: 18-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Verwijzingszaak HR 9 maart 2012, nr. 10/04488 , LJN: BV8175 . De door belanghebbende aan de BV verstrekte geldleningen en de rekening-courantvordering van...
Datum uitspraak: 3-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

KBL-zaak. Belanghebbende is houder van een rekening bij KBL. Belanghebbende heeft met betrekking tot elk van de nog in geding zijnde jaren het beboetbare feit begaan door bedragen aan...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature