Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Gerechtshof Leeuwarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

I. Moet het exploitatieresultaat van de windturbine tot eisers winst uit onderneming worden gerekend (verweerder) of tot zijn inkomsten uit vermogen (eiser)? II. In het geval sprake is...
Datum uitspraak: 21-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich in de jaren 2001 tot en met 2003 schuldig gemaakt aan opzettelijke overtreding van artikel 15 van de Wet herstructurering varkenshouderij . Om een groter aantal...
Datum uitspraak: 12-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schuldenaar moet lening uit Ondernemingsfonds van Gemeente terugbetalen; geen tekortkoming die gezien haar bijzondere aard de ontbinding van de leenovereenkomst niet rechtvaardigt.
Datum uitspraak: 21-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich in de jaren 2001 tot en met 2003 schuldig gemaakt aan opzettelijke overtreding van artikel 15 van de Wet herstructurering varkenshouderij . Om een groter aantal...
Datum uitspraak: 16-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaansprakelijkheid. Vernietigd dwangsom beslist. Causaal verband en relativiteit. Hof oordeelt dat varkenshouder geen vergoeding toekomt voor de vertragingsschade omdat, als hij...
Datum uitspraak: 17-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het gaat in dit geding in de kern genomen om de vraag of [appellanten] door hun bedrijfsmatige activiteiten [geĆÆntimeerden] geluidsoverlast bezorgen en wel in een zodanige mate dat deze...
Datum uitspraak: 13-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Appellanten vorderen civielrechtelijk stillegging van de bouw van een reststoffenenergiecentrale nadat de afdeling bestuursrechtspraak de vergunning op grond van de Wet Milieubeheer voor...
Datum uitspraak: 18-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Milieu-aansprakelijkheid (art. 6:175, 6:176 en 6:162 BW). Aansprakelijkheid van eigenaar rioolwaterzuiveringsinstallatie voor schade aan omringende percelen. Vordering afgewezen.
Datum uitspraak: 20-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gemeente verkoopt perceel grond waarop Schelpkalkbranderij haar bedrijf wil vestigen. Gezoneerd industrieterrein. Schelpkalkbranderij maakt teveel lawaai. Is de geleverde grond wel...
Datum uitspraak: 20-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of de Inspecteur de naheffingsaanslag naar het juiste bedrag heeft vastgesteld en of hij terecht een vergrijpboete heeft opgelegd.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature