Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsongeval gedaan door Gerechtshof Leeuwarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval in de bouw. Aansprakelijkheid hoofdaannemer. Aanvullende werking van artikel 7:611 BW indien geen sprake is van aansprakelijkheid ingevolge artikel 7:658 BW .
Datum uitspraak: 28-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Uit hetgeen partijen dienaangaande over en weer hebben aangevoerd leidt het hof af dat de werkzaamheden die geïntimeerde in dienst van achtereenvolgens Oranjewoud B.V. en AB Fryslân...
Datum uitspraak: 7-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft zich op het standpunt gesteld dat Schoonebeek tekort is geschoten in haar zorgplicht doordat zij een gevaarlijke arbeidssituatie heeft gecreëerd en gehandhaafd door de...
Datum uitspraak: 25-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

ZZP-er of in loondienst (arbeidsverhouding)
Datum uitspraak: 14-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Dat de arbeidsongeschiktheid van [geïntimeerde] het gevolg is van het hem bij de uitoefening van zijn werkzaamheden overkomen auto-ongeval staat tussen partijen niet ter discussie....
Datum uitspraak: 3-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op grond van de op haar rustende zorgplicht, als hiervoor omschreven, rustte op A-Miand naar het oordeel van het hof de verplichting er voor zorg te dragen dat [appellant] beschikte over...
Datum uitspraak: 10-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het hof stelt voorop dat artikel 7: 658 BW niet beoogt een absolute waarborg te scheppen voor bescherming tegen gevaar. De werkgever dient echter ingevolge dit artikel die maatregelen te...
Datum uitspraak: 11-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Psychiatrisch verpleegkundige loopt letsel op als patiënt onverhoeds met hem begint te 'stoeien'. Geen schending zorgplicht werkgever. Mogelijk is de werkgever wel op grond van goed...
Datum uitspraak: 19-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van het hof strekken ook de op experimentele behandelingen toepasselijke informatieverplichtingen ertoe de patiënt in staat te stellen goed geïnformeerd en...
Datum uitspraak: 14-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het staat niet vast hoe het ongeval met het spuitpistool precies heeft kunnen gebeuren. Aan Dactylo kan worden toegegeven dat de stellingen van [appellant] omtrent de precieze toedracht...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature