Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval gedaan door Gerechtshof Leeuwarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag. Onvoldoende inhoud gegeven aan re-intergratieverplichting (omscholing).
Datum uitspraak: 14-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval in de bouw. Aansprakelijkheid hoofdaannemer. Aanvullende werking van artikel 7:611 BW indien geen sprake is van aansprakelijkheid ingevolge artikel 7:658 BW .
Datum uitspraak: 7-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft zich op het standpunt gesteld dat Schoonebeek tekort is geschoten in haar zorgplicht doordat zij een gevaarlijke arbeidssituatie heeft gecreëerd en gehandhaafd door de...
Datum uitspraak: 22-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De medische beperkingen van [geïntimeerde], zoals die beschreven zijn in de onderzoeks-rapporten van de orthopedisch chirurg drs. [orthopedisch chirurg] en de psychiater prof. dr....
Datum uitspraak: 2-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kredietovereenkomst. Omvang vordering onvoldoende betwist.
Datum uitspraak: 3-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op grond van de op haar rustende zorgplicht, als hiervoor omschreven, rustte op A-Miand naar het oordeel van het hof de verplichting er voor zorg te dragen dat [appellant] beschikte over...
Datum uitspraak: 10-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het hof stelt voorop dat artikel 7: 658 BW niet beoogt een absolute waarborg te scheppen voor bescherming tegen gevaar. De werkgever dient echter ingevolge dit artikel die maatregelen te...
Datum uitspraak: 11-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Psychiatrisch verpleegkundige loopt letsel op als patiënt onverhoeds met hem begint te 'stoeien'. Geen schending zorgplicht werkgever. Mogelijk is de werkgever wel op grond van goed...
Datum uitspraak: 18-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen staat vast dat geïntimeerde op 25 januari 1999 tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden voor het metselbedrijf lichamelijk letsel heeft opgelopen doordat een deel...
Datum uitspraak: 14-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het staat niet vast hoe het ongeval met het spuitpistool precies heeft kunnen gebeuren. Aan Dactylo kan worden toegegeven dat de stellingen van [appellant] omtrent de precieze toedracht...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature