Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteding gedaan door Gerechtshof Leeuwarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding WMO. Toepassing arrest Pressetext op wijzigingen in het bestek bij nota van inlichtingen. fouten in de scorematrix zijn van ondergeschikt belang en rechtvaardigen in dit...
Datum uitspraak: 17-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Offerte-aanvraag bij diverse onderaannemers. Aanbesteding? Is vermelding "Jazo HS-50 of gelijkwaardig" op bestekstukken een nadere selectie eis? Hof: neen, gelet op de vormgeving van het...
Datum uitspraak: 31-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vereist voor een vordering op grond van de precontractuele goede trouw is dat de betreffende partij bevoegd contractspartner is. In casu niet het geval, omdat zij als vertegenwoordiger...
Datum uitspraak: 22-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaanbesteding. Combinatie schrijft in. Eén lid van die combinatie vecht het resultaat van die aanbesteding in rechte aan. Kan dit?
Datum uitspraak: 5-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. Ontvankelijkheid; geldt eindafrekening als geaccepteerd wegens ontbreken aangetekend schrijven?; tijdstip van oplevering; toepassing kortingsregeling wegens overschrijding...
Datum uitspraak: 23-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werkgever is niet redelijkerwijs opvolgende werkgever welk bedoeld in art. 7:668a lid 2 BW. Vernietiging vonnis waarbij werknemer in kort geding toelating tot werk had geëist. Vordering...
Datum uitspraak: 31-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaanbesteding. Eigen verklaring. Bewezen deskundigheid, devolutieve werking appel. De oorspronkelijke winnaar van de aanbesteding laat in appel een in eerste aanleg geponeerde...
Datum uitspraak: 17-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep is in geschil het antwoord op de vraag of de rechtbank de heffingsgrondslag voor de leges op een juist bedrag heeft vastgesteld.
Datum uitspraak: 15-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaanbesteding. Wira niet van toepassing op overeenkomsten van vòòr 20-12-2009. Staatssteun. Mededinging grondtransacties. In casu is niet voldaan aan elk van de in artikel 107,...
Datum uitspraak: 5-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overheidsbesteding. WMO-hulpmiddelen. Belang ongeldige inschrijver bij procedure. Toepassing Grossman arrest.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature