Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

28 Rechterlijke Uitspraken

28 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag gedaan door Gerechtshof Den Haag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep is in geschil of belanghebbende recht heeft op aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, specifieke zorgkosten en giften (alleen 2011). Het geschil spitst...
Datum uitspraak: 12-4-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kinderalimentatie. Ingangsdatum. Co-ouderschap. zorgkorting van 50% nu sprake is van gelijke verdeling van zorg en opvoedingstaken en ieder de verblijfs- en verblijfsoverstijgende van 1...
Datum uitspraak: 23-11-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vernietiging herstelbeschikking rechtbank.
Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie na echtscheiding. Haags Alimentatie Protocol 2007. Toepasselijk recht. Is het huwelijk van partijen nauwer verbonden met Duitsland dan met Nederland. De vrouw wordt...
Datum uitspraak: 16-11-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beëindigde samenwoning. Bepaling van de hoofdverblijfplaats van één of meer kinderen op het adres van de man afgewezen. De man verzoekt dit enkel om financiële redenen, maar partijen...
Datum uitspraak: 10-8-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

HKOV. Conflictenrechtelijk begrip 'gewone verblijfplaats van het kind'. Geen sprake van weigeringsgronden van artikel 13 HKOV. Accessoir verzoek afgifte reisdocumenten. Hof gelast...
Datum uitspraak: 3-6-2015
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwikkeling huwelijksvermogensregime Marokkaans recht
Datum uitspraak: 27-1-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging. Eénjaarstermijn verstreken ? Worteling minderjarige in Nederland ?
Datum uitspraak: 21-1-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

HKOV-zaak. Gewone verblijfplaats. Weigeringsgronden ex artikel 13 lid 1 onder a, artikel 13 lid 1 onder b, artikel 13 lid 2 HKOV, kostenveroordeling.
Datum uitspraak: 4-11-2015
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

afbouw partneralimentatie; van de hoogopgeleide vrouw kan worden verwacht dat zij op termijn geheel in eigen levensonderhoud voorziet

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature