Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

240 Rechterlijke Uitspraken

240 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen gedaan door Gerechtshof Arnhem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-12-1997
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Niet-ontvankelijkheid van vordering ex art. 50 lid 2 Pachtwet (thans art. 7:365 lid 2 BW) omdat appellerende medepachter alleen de verpachter in het geding heeft betrokken en niet ook de...
Datum uitspraak: 1-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontvankelijkheid verzoek 591a van het Wetboek van Strafvordering Het verzoek ex artikel 591a, tweede lid,van het Wetboek van Strafvordering dient ingevolge artikel 591a, vierde lid, en...
Datum uitspraak: 18-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toewijzen kosten rechtsbijstand aan (onderzoeks)journalist.
Datum uitspraak: 18-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onverschuldigde betaling. Verknochte schulden. Schulden van de nalatenschap. Zuivere aanvaarding.
Datum uitspraak: 13-5-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

[BW 3:33 en 3:35] Uitleg. Uitleg van begrip "agrarische waarde" in beding omtrent recht van koop van pachter. Vraag of partijen hebben willen aansluiten bij begrip “agrarische...
Datum uitspraak: 24-4-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wijlen [A.] heeft met ingang van 1 januari 1972 aan appellant voor zes jaar verpacht een perceel tuinland te [..], kadastraal bekend gemeente [...] sectie L, nr. 3534, groot 93 aren en...
Datum uitspraak: 23-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

WOZ. Belanghebbende maakt bepleite waarde woning aannemelijk.
Datum uitspraak: 14-12-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verhaal bijstand op derde
Datum uitspraak: 19-5-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Anders dan de rechtbank acht het hof op de door hem aangegeven gronden afgifte aan de curator van een machtiging tot schenking wel voor toewijzing vatbaar.
Datum uitspraak: 16-1-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Partijen zijn de kinderen van [de vader] (de vader), overleden op 10 augustus 1975, en van zijn weduwe [de moeder] (de moeder/erflaatster), overleden op 14 juli 2001. [..] Bij testament...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature