Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

19 Rechterlijke Uitspraken

19 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsopvolging gedaan door Gerechtshof Arnhem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-5-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

[BW 3:33 en 3:35] Uitleg. Uitleg van begrip "agrarische waarde" in beding omtrent recht van koop van pachter. Vraag of partijen hebben willen aansluiten bij begrip “agrarische...
Datum uitspraak: 29-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successierecht. Uitstel en kwijtscheldingsfaciliteit. Is gedeelte van de waarde van de aandelen toe te rekenen aan zogenoemde overtollige liquiditeiten?
Datum uitspraak: 29-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successierecht Canadese erfgenaam heeft geen recht op toepassing van de voorwaardelijke kwijtscheldingsfaciliteit en op uitstel van betaling.
Datum uitspraak: 29-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successie. Uitleg van de voorlopige kwijtscheldingsfaciliteit en uitstel van betaling inzake successierechtaanslagen.
Datum uitspraak: 8-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overdrachtsbelasting Terzake van de verkrijging van gronden doet belanghebbende tevergeefs een beroep op de landbouwstructuurvrijstelling, aangezien niet is voldaan aan het...
Datum uitspraak: 11-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. De terbeschikkingstellingsregeling is niet discriminatoir.
Datum uitspraak: 19-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting. Splitsingsfaciliteit terecht niet toegepast door de inspecteur.
Datum uitspraak: 3-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successierecht. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Berekening voortzettingswaarde. Toerekening belastinglatentie op basis van evenredigheid.
Datum uitspraak: 8-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vervolg van BQ1662 . Bewijswaardering. Pachter is geslaagd in het bewijs van minnelijke indeplaatsstelling. Volgt vastlegging.
Datum uitspraak: 22-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

7:317 BW Schriftelijke vastlegging van pachtovereenkomst en pachtwijzigingsovereenkomst. Het hof draagt bewijs op aan pachter van instemming van verpachter met opvolging in de pacht van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature