Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval gedaan door Gerechtshof Arnhem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongeval tijdens het werk met een ladder. Het gaat om de vraag of de ladder voldoet aan de veiligheidseisen. Het hof laat appellante toe te bewijzen dat de ladder veilig is geplaatst en...
Datum uitspraak: 20-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Op grond van de inhoud van de hiervoor vermelde correspondentie en de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang beschouwd, is het hof van oordeel dat...
Datum uitspraak: 5-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Deze schadestaatprocedure gaat in het kort over het volgende. Tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden op kantoor in dienst van haar werkgever [geïntimeerde] is [appellante] op 6...
Datum uitspraak: 1-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

- Ontvankelijkheid van vordering bij gebuik van "verkeerde" naam gedaagde; - Arbeidsongeval. Verplichting van werkgever; - Geen verrekening van uitkering ongevallenverzekering.
Datum uitspraak: 20-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval; aansprakelijkheid werkgever/inlener; zorgplicht
Datum uitspraak: 18-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voor zover [appellant] met dit betoog heeft willen aanvoeren dat [geïntimeerde] op de voet van artikel 7:658 lid 1 BW als (feitelijk) werkgever jegens hem aansprakelijk is, overweegt...
Datum uitspraak: 3-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval. Overtreding artikel 32 Arbeidsomstandigheden wet. Geldboete € 10.000,-. Twee asbestsaneerders zijn tijdens hun werkzaamheden door een asbesthoudend golfplatendak gezakt...
Datum uitspraak: 14-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vraag of werkgever ex artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor arbeidsongeval door uitschietende koevoet.
Datum uitspraak: 29-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval. Kelderluik op hoofd en schouders werknemer, die daardoor schade lijdt. Werkgever betwist feitelijke toedracht, maar hof acht ongeval wel aangetoond. Ongeval was eenvoudig...
Datum uitspraak: 9-8-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek van de moeder dient te worden afgewezen, want niet binnen de voor haar ingevolge artikel 1:207 lid 3 BW geldende termijn van vijf jaren na de geboorte van het kind ingediend,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature