Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan door Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak, Wwz. Kantonrechter heeft, nadat werknemer ontslag op staande voet heeft genomen, dien verzoek tot betaling van een hogere gefixeerde schadevergoeding op basis van art. 7:677...
Datum uitspraak: 2-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wwz arbeidszaak Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond. Ernstig verwijtbaar handelen van ambulanceverpleegkundige die aan collega chauffeurs op de ambulance enkele strips...
Datum uitspraak: 19-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wwz (Terechte) ontbinding op de g-grond; Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever. Verzoek werknemer om toekenning billijke vergoeding afgewezen.
Datum uitspraak: 24-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wwz arbeidszaak Ontbinding op de g-grond. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever. Afwijzing billijke vergoeding op grond van artikel 7:671b lid 8 aanhef en...
Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vestigingsmanager van casino wordt verweten dat hij zich enkele gevonden 2 euro muntstukken heeft toegeëigend en wordt op staande voet ontslagen. De kantonrechter wijst het verzoek van...
Datum uitspraak: 8-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het hof wijst het beklag van klager af
Datum uitspraak: 5-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wwz-zaak. Hof deelt het oordeel van de kantonrechter dat de misstap van werknemer in dit geval ontbinding op de e-grond niet rechtvaardigt. De kantonrechter heeft echter ten onrechte...
Datum uitspraak: 10-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WWZ-uitspraak. Hof verwerpt beroep op onbevoegdheid kantonrechter in verband met de vermeende ambtelijke status van de werknemer. Werknemer is krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam en...
Datum uitspraak: 4-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoger beroep tegen afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor. Ook in appel wijst het hof het verzoek af, omdat het deels onvoldoende concreet onderbouwd is en voor het overige - met...
Datum uitspraak: 3-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wwz-zaak in hoger beroep. In eerste aanleg ontbinding arbeidsovereenkomst op de d-grond. Verzoek herstel dienstverband of billijke vergoeding in hoger beroep afgewezen.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature