Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan door Gerechtshof Amsterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669 lid 3 onder e BW (niet nakomen re-integratieverplichtingen); ernstig verwijtbaar; geen transitievergoeding.
Datum uitspraak: 11-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding: vordering van advocaat om de deken te verbieden het aanhangig bezwaar bij hof van discipline door te zetten en kantoorbezoek aan te kondigen. Hof: de deken komt bij de...
Datum uitspraak: 13-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Appel van ECLI:NL:RBAMS:2015:8341. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is ontslag op staande voet gerechtvaardigd nadat medewerker van de Sociale Verzekeringsbank misbruik had...
Datum uitspraak: 16-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet. Niet voldaan aan eis onverwijldheid.
Datum uitspraak: 16-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroepsfout van advocaat door na te laten de beschikking op bezwaar ( tegen ontslagbesluit van B&W van gemeente ) aan de appellant te zenden, met als gevolg dat deze niet meer tijdig...
Datum uitspraak: 29-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatig handelen van de Nederlandse Staat en/of Fortis jegens de aandeelhouders van Fortis? Procedure tussen belangenorganisatie FortisEffect en enkele voormalige aandeelhouders...
Datum uitspraak: 24-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Er is sprake van een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt. Het Hof acht met hetgeen belanghebbende gesteld heeft aannemelijk geworden dat belanghebbende uitgaven heeft gedaan welke...
Datum uitspraak: 15-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Betrokkene is van 1 febr. 2006 tot 5 maart 2008 gedetacheerd geweest bij DWI van de gemeente A'dam op grond van een arbeidsovereenkomst met Stichting Pantar met het oog op...
Datum uitspraak: 19-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In deze procedure gaat het -kortweg gezegd- om de vraag of, zoals [appellant] heeft gesteld en Eemland gemotiveerd heeft betwist, Eemland gehouden is het loon c.a. aan [appellant] door...
Datum uitspraak: 13-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

[appellant] was ten tijde van het ontslag op staande voet 48 jaar en mag mede gelet op zijn lange dienstverband (28 jaren) geacht worden de ernst van de risico’s ter bescherming...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature