Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

41 Rechterlijke Uitspraken

41 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Gerechtshof Amsterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Loonsanctie wegens het niet verrichten van passende arbeid. Uitleg afspraak over integratie in plan van aanpak.
Datum uitspraak: 29-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kantonrechter wijst verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst o.g.v. art. 7:669, lid 3 onder g BW (verstoorde arbeidsverhouding) af met toekenning van transitievergoeding. Het...
Datum uitspraak: 29-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vervolg van tussenarrest 28 juli 2015. Werkgeefster ook niet bevoegd loonbetaling op te schorten vanaf de in het arrest genoemde datum. Bekrachtiging.
Datum uitspraak: 19-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanspraak wachtgeld na ontbinding arbeidsovereenkomst. Uitleg cao.
Datum uitspraak: 15-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet van advocaat-stagiaire. Het hof merkt de arbeidsovereenkomst aan als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, aangegaan voor de duur van de stage. Gefixeerde...
Datum uitspraak: 28-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Kort geding. Loonvordering werknemer die zich na arbeidsconflict ziek heeft gemeld. Gegrondheid ziekmelding. Deskundigenonderzoek UWV, waarbij werknemer mede als gevolg van...
Datum uitspraak: 14-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheidsrecht. Huurrecht. Bemiddeling in niet-geliberaliseerde woonruimte met een huurprijs boven de maximale huurprijsgrens. Aansprakelijkheid van de bemiddelaar uit...
Datum uitspraak: 21-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsovereenkomst. Voor werkneemster is op 11 augustus 2011 ontslag aangevraagd. Op 15 augustus 2011, toen de ontslagaanvraag door het UWV werd ontvangen, was de werkneemster - anders...
Datum uitspraak: 23-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening doorbetaling loon. Overeengekomen tewerkstelling voor nader te bepalen periode in Suriname. Re-integratie in Nederland? Geen grond stopzetten betaling loon.
Datum uitspraak: 15-4-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wijziging kinderalimentatie; berekening daarvan over verscheidene periodes, mede met hantering van de met ingang van 1 april 2013 geldende, voor het berekenen van kinderalimentatie toe te...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature