Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

29 Rechterlijke Uitspraken

29 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord afspiegelingsbeginsel gedaan door Gerechtshof Amsterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Opzegging van arbeidsovereenkomst is kennelijk onredelijk, maar er is geen reden voor hogere schadevergoeding dan de eerste rechter heeft toegekend.
Datum uitspraak: 23-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag. Werkgever heeft UWV op wezenlijk punt verkeerd voorgelicht. Aannemelijk dat ontslagvergunning bij juiste voorstelling van zaken niet was verleend.
Datum uitspraak: 21-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Appel van ECLI:NL:RBHAA"2012:BY0858. Vaststellingsovereenkomsten strekkende onder meer tot beƫindiging arbeidsovereenkomst tussen werknemers en Holland Casino. Geen dwaling bij...
Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verwerping hoger beroep. Er is niet een zo fundamenteel rechtsbeginsel geschonden dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak niet meer kan worden gesproken. Van de...
Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijke opzegging, nu een onvoldoende zorgvuldige procedure is gevoerd tot herplaatsing na een reorganisatie. Schadeberekening.
Datum uitspraak: 19-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatig handelen UWV jegens werkgever door onjuiste toepassing Ontslagbesluit (weigering toestemming opzegging).
Datum uitspraak: 29-3-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kinderalimentatie; partneralimentatie; inkomensverlies; kindgebonden budget.
Datum uitspraak: 15-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijke opzegging vanwege het gevolgencriterium ex artikel 7:681 lid 2 onder b BW (oud)
Datum uitspraak: 17-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsovereenkomst. Ontslag in hoger beroep alsnog kennelijk onredelijk geoordeeld omdat het afspiegelingsbeginel onjuist is toegepast.
Datum uitspraak: 14-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK, WOR art 25 en 26, besluit tot vermindering fte onderdeel kennelijk onredelijk, onvoldoende toelicht waarom omvang vermindering

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature