Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

19 Rechterlijke Uitspraken

19 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht gedaan door Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bankrecht. Handelsbank is door de Centrale Bank gemachtigd als deviezenbank op te treden. Doorbelasting licentievergoeding aan rekeninghouder.
Datum uitspraak: 3-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vraag of Centrale Bank onrechtmatig handelt jegens geldtransactiekantoor door het publiek erop te wijzen dat het geldtransactiekantoor geen vergunning heeft van de Centrale...
Datum uitspraak: 10-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Concessieverlening door het Land aan vennootschap naar burgerlijk recht. Uitoefening van deze concessie jegens derde in concessiegebied. Toetsingsmaatstaf van burgerlijke rechter.
Datum uitspraak: 4-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Executie van bestuursrechtelijke vonnissen verboden. Voor het verbeuren van dwangsommen is betekening van het vonnis vereist.
Datum uitspraak: 9-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Het Land is gerechtigd steigers op een haar in eigendom toebehorend waterperceel te verwijderen.
Datum uitspraak: 19-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

WOB / LOB; verstrekking bouwtekeningen, persoonlijke levenssfeer. Ook als het een residentieel gebouw betreft dat al wordt bewoond, is geen sprake van een zodanige inbreuk op de...
Datum uitspraak: 19-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Termijn om te beslissen op een verzoek om handhaving , beroep niet-tijdig, redelijke termijn voorbij gelet op voorgeschiedenis.
Datum uitspraak: 7-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het Gerecht oordeelt dat: - de Ministeriele beschikking fooien rechtsgeldig is en dus niet onverbindend; -de casinocontroleurs niet in dienstbetrekking bij belanghebbende staan; -bij de...
Datum uitspraak: 31-10-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag voortgezet verblijf na verbreking huwelijk. Voortzetting gezinsleven met zoon uit verbroken huwelijk. Betekenis standaard aanvraagformulieren.
Datum uitspraak: 1-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Gerecht in eerste aanleg Sint Maarten Artikel 33 Kiesverordening, herstel...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature