Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

74 Rechterlijke Uitspraken

74 Eerste aanleg - enkelvoudig uitspraken gevonden gedaan door Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-11-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het Gerecht blijft bij beslissing van tussenvonnis waarbij o.g.v. art. 142 Rv Banco di Caribe is bevolen schriftelijke inlichtingen te verschaffen en bescheiden over te leggen en een...
Datum uitspraak: 12-11-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Moeder verzoekt ondercuratelestelling van haar verslaafde dochter en dwangopname in Brasami. Gerecht oordeelt dat o.g.v. drugsmisbruik dochter onder curatele dient te worden gesteld en...
Datum uitspraak: 23-9-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Partijen zijn in 1987 van echt gescheiden maar hebben verzuimd de echtscheiding te laten inschrijven. De vrouw is kort na de echtscheiding met een andere man gehuwd. Het Gerecht draagt...
Datum uitspraak: 28-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsverzoek afgewezen. Verzoekers hebben met verweerster een geschil over schadeplichtigheid. Verweerster beroept zich op haar daaruit voortvloeiende tegenvordering op...
Datum uitspraak: 24-2-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Zie ook LJN BL7603 . Twee zaken betreffen de afwikkeling van dezelfde nalatenschap (AR 44/2009 en AR 82/2009). In totaal zijn er zes erfgenamen. Dit verzoekschrift heeft betrekking op...
Datum uitspraak: 24-2-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Zie ook LJN BL7601 . Twee zaken betreffen de afwikkeling van dezelfde nalatenschap (AR 44/2009 en AR 82/2009). In totaal zijn er zes erfgenamen. Het eerste verzoekschrift ( LJN BL7601 )...
Datum uitspraak: 17-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft vordering tot betaling op grond van een aanneemovereenkomst, die door Witenblauw is ontbonden wegens niet-nakomen van afspraak dat project op 15 december gereed zou zijn. Uitleg...
Datum uitspraak: 15-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In de Amigoe heeft een artikel gestaan over de financiële positie van Insel Air. Insel Air vordert een rectificatie op een prominente plek in de krant omdat de in de artikelen...
Datum uitspraak: 6-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsontbinding. Eigen verzoek van werknemer. Vergoeding toegekend in verband met functiewijziging, salariskorting en te zware werkbelasting.
Datum uitspraak: 8-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft een arbitraal vonnis van de American Arbitration Association van 23 maart 2006. Op 17 oktober 2006 is verzocht de arbitrale uitspraak te erkennen en Sir Speedy de bevoegdheid te...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature