Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

41 Rechterlijke Uitspraken

41 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aansprakelijkheid gedaan door Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-11-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het Gerecht blijft bij beslissing van tussenvonnis waarbij o.g.v. art. 142 Rv Banco di Caribe is bevolen schriftelijke inlichtingen te verschaffen en bescheiden over te leggen en een...
Datum uitspraak: 17-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft vordering tot betaling op grond van een aanneemovereenkomst, die door Witenblauw is ontbonden wegens niet-nakomen van afspraak dat project op 15 december gereed zou zijn. Uitleg...
Datum uitspraak: 15-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In de Amigoe heeft een artikel gestaan over de financiële positie van Insel Air. Insel Air vordert een rectificatie op een prominente plek in de krant omdat de in de artikelen...
Datum uitspraak: 1-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kopers van huis vorderen dat vonnis in de plaats treedt van akte tot levering. Verkopers doen beroep op dwaling en bedrog. Gerecht oordeelt dat partijen overeenstemming bereikt hebben...
Datum uitspraak: 6-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft een arbitraal vonnis van een scheidsgerecht te Moskou. Verzocht is exequatur tot tenuitvoerlegging van dat vonnis. Het Gerecht heeft na toetsing aan het onder 2) genoemde Verdrag...
Datum uitspraak: 11-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een groep van 87 werknemers vordert van een groep werkgevers voor recht dat de Vakantieregeling en de Arbeidsregeling niet zijn nageleefd. Ten opzichte van twee bedrijven worden de...
Datum uitspraak: 10-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Playboy grondt haar vorderingen tegen Rewachand op een haar toekomende eigendomsrecht op het woordmerk PLAYBOY en het beeldmerk "rabbit head'. Rewachand bestrijdt niet het uitsluitende...
Datum uitspraak: 31-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bestuurslid vordert loon, na op staande voet te zijn ontslagen. Stivecu is bevoegd het loon te verrekenen met haar aanspraak op vergoeding van de schade die zij heeft geleden als gevolg...
Datum uitspraak: 25-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schade aan kade in de haven van Bonaire doordat tijdens het lossen van een schip de kraan te water is geraakt. Na bewijslevering schadevergoeding afgewezen.
Datum uitspraak: 9-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toekenning voorschot op schadevergoeding wegens beroepsfout notaris.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature