Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid gedaan door Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Doorbetaling loon na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Goed werkgeverschap.
Datum uitspraak: 29-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Te late indiening van bezwaarschriften als gevolg van ziekte is in het voorliggende geval niet verschoonbaar. Aan belanghebbende is geen aangiftebiljet uitgereikt. In dat geval bestaat...
Datum uitspraak: 4-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsovereenkomst CAO bepaalt dat schemawerkerstoeslag vervalt bij afwezigheid, behalve in geval van verlof. Verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte; kan van artikel 7A:1614c lid 1...
Datum uitspraak: 10-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Grammaticale uitleg personeelshandboek. Loon tijdens ziekte
Datum uitspraak: 30-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Medische fout- causal verband
Datum uitspraak: 23-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

letsel schadebegroting
Datum uitspraak: 14-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak-zorgplicht werkgever, uitzendbureau, onrechtmatige daad, causaal verband.
Datum uitspraak: 19-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In geschil is rechtspositie van eiseres. Het Gerecht stelt vast dat er niet zorgvuldig met eiseres is omgesprongen door de opeenvolgende ministers. Het Gerecht oordeelt dat het...
Datum uitspraak: 15-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

In geschil is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan bij werknemer als gevolg van bedrijfsongeval. Van het ongeval is geen rapport opgemaakt. De HR heeft herhaaldelijk...
Datum uitspraak: 20-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is de aansprakelijkheid voor de schade die verzoeker heeft geleden ten gevolge van een ongeval op de werkvloer. Beroep op medeschuld faalt. Het beroep van de Isla op...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature