Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord architect gedaan door Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Civiel. Verzoek om op behoorlijke wijze de veiling aan te kondigen afgewezen.
Datum uitspraak: 31-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

civiel recht, onverschuldigde betaling mist voldoende grondslag
Datum uitspraak: 17-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Civiel - EJ - machtiging tot verkoop
Datum uitspraak: 2-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

civiel; kort geding: dreigende onrechtmatige daad door dreigende schending door het Land Aruba van het gerechtvaardigd vertrouwen van eisers dat de bestemmingsvoorwaarde van een in hun...
Datum uitspraak: 28-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schadevergoeding-ontbinding overeenkomst-verzuim
Datum uitspraak: 23-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

civiel, onrechtmatig, oplichting
Datum uitspraak: 9-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

benoeming deskundigen; artikel 173 in verband met artikel 679, lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba.
Datum uitspraak: 4-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Zorgplicht aannemer jegens particuliere aanbesteder. Van aannemer mag verwacht worden dat hij zijn opdrachtgevers, vooral als dat, zoals in dit geval, een consument is zonder ervaring...
Datum uitspraak: 4-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Zorgplicht architect jegens particuliere cliënt. Architect, ten aanzien van wie de opdracht door de consument voortijdig is beëindigd, had zich ervan bewust moeten zijn dat consument...
Datum uitspraak: 7-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Toerekenbare tekortkoming door een stuk grond tegelijkertijd meermaals in erfpacht uit te geven.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature