Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

27 Rechterlijke Uitspraken

27 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan door Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 6-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bij bestreden beslissing is met toepassing van artikel 83, lid 1 sub 1 en lid 5 van de Lma aan klager de disciplinaire straf van ontslag opgelegd. Klager kan zich niet verenigen met de...
Datum uitspraak: 6-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bij bestreden beslissing, heeft verweerder besloten: I. aan klager, met toepassing van artikel 83, eerste lid, onder i, van de Lma de disciplinaire straf van ontslag op te leggen met...
Datum uitspraak: 6-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bij bestreden beschikking heeft verweerder klager primair disciplinair ontslagen, subsidiair eervol ontslagen met toepassing van artikel 98, eerste lid, onder f van de Lma. Klager kan...
Datum uitspraak: 6-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bestuur - Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba (GAZA) - disciplinaire straf - niet ontvankelijk
Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening. Het besluit tot uitvoering van het disciplinaire ontslag wordt bij wijze van voorlopige voorziening geschorst.
Datum uitspraak: 12-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

disciplinaire straf van ontslag - bezwaar gegrond Verweerder heeft zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat klager zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Het...
Datum uitspraak: 20-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

beschikking ontbeert een deugdelijke motivering – bezwaar is gegrond De bestreden beschikking ontbeert een deugdelijke motivering en dient te worden vernietigd. Het bezwaar is derhalve...
Datum uitspraak: 27-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

plichtsverzuim – disciplinaire straf niet onevenredig Klager heeft zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Gelet op de aard en de ernst van het plichtsverzuim is de opgelegde...
Datum uitspraak: 27-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen grond om af te wijken van opleidingseisen – bezwaar ongegrond hetgeen klager heeft aangevoerd geen grond behoefde te zijn om af te wijken van de opleidingseisen die verweerder...
Datum uitspraak: 3-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

de straf van ontslag is niet onevenredig – bezwaar is ongegrond Gelet op de aard en ernst van de overtredingen is het gerecht verder van oordeel dat klager niet heeft voldaan aan de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature