Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

22 Rechterlijke Uitspraken

22 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aansprakelijkheid gedaan door Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het Gerecht in Ambtenarenzaken Aruba (GAZA) - verweerder heeft bij het berekenen van de waarnemingstoelage ten onrechte geen rekening gehouden met de directeurentoelage; het bezwaar is...
Datum uitspraak: 6-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Klager betoogt dat verweerder zijn verzoek om bevordering naar schaal 10 ten onrechte niet heeft gehonoreerd. Naar het oordeel van het gerecht heeft verweerder door overlegging van het...
Datum uitspraak: 6-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Klager kan zich niet verenigen met de afwijzing hem naar schaal 10 te bevorderen en stelt zich daarbij op het standpunt dat verweerder ten onrechte heeft gesteld dat de functie maximaal...
Datum uitspraak: 22-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bevordering afgewezen – bezwaar ongegrond Bij beschikking van 31 maart 2015 heeft verweerder afwijzend beslist op het ten behoeve van klaagster door de directeur van de Sociale...
Datum uitspraak: 13-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

reeds onherroepelijk beslist, bezwaar in zoverre ongegrond. Niet gemotiveerd waarom geen gevolg gegeven aan toezegging, bezwaar gegrond. De ambtenarenrechter constateert dat klaagster...
Datum uitspraak: 30-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

bevorderingsverzoek afgewezen Volgens vaste jurisprudentie is een bestuursorgaan in het algemeen bevoegd om een verzoek om terug te komen op een eerder genomen beschikking inhoudelijk te...
Datum uitspraak: 30-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

overbruggingsuitkering bij ontslag Niet in geschil is dat aan klager vanaf januari 2012 in plaats van zijn volledige bezoldiging een overbruggingsuitkering is uitgekeerd. Op grond...
Datum uitspraak: 29-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bezwaar tegen het landsbesluit tot zijn benoeming in vaste pensioengerechtigde dienst. Klager meent recht te hebben om op een eerdere datum te worden benoemd in vaste pensioen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature