Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen gedaan door Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-2-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Na scheiding wil vrouw dat het Hof een perceel mede zal betrekken in de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap. Het Hof stemt in met het oordeel van het GEA dat niet is komen...
Datum uitspraak: 12-5-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft verzoek aan rechter om vast te stellen dat appellante in familierechtelijke betrekking staat tot Frederik. De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ontbreekt in de...
Datum uitspraak: 12-1-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Na overlijden erflater ontstaat geschil over huuropbrengst. Het Eilandgebied maakt huur over aan degene die erfpachtster is en niet aan erfgenaam van erflater. Erfpachtster doet beroep...
Datum uitspraak: 24-11-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het gaat in deze procedure om de rekening en verantwoording t.z.v. het meerderjarigenbewind over het vermogen van de moeder van partijen, welke is geëindigd wegens het overlijden. Dit...
Datum uitspraak: 22-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Juliana Impex heeft schade geleden als gevolg van onzorgvuldig handelen van de bank en de bank is schadeplichtig. Nu de bank als tussenpersoon de taak had Juliana Impex te begeleiden bij...
Datum uitspraak: 31-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Drie kinderen hebben van hun moeder onroerende zaken gekocht en de koopsom is geconverteerd in een lening die gecedeerd is aan Commal. Na het overlijden van de vader van de kinderen...
Datum uitspraak: 9-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Hof volhardt dat slachtoffer in beginsel slechts recht heeft op een pro-rato gedeelte van het schadebedrag vermeerderd met de wettelijke rente, naar evenredigheid van de rechten van de 3...
Datum uitspraak: 28-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Hof oordeelt dat het afgeven van een kopie van vonnis door de dochter van partijen niet kan worden gekwalificeerd als 'aanzegging' in de zin van art. 264 lid 3 Rv. Appellant is...
Datum uitspraak: 7-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellanten stellen dat zij het betreffende perceel door verjaring hebben verkregen. Appellante krijgt gelegenheid te bewijzen dat zij de enige erfgenaam is van haar vader, en indien dit...
Datum uitspraak: 22-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Na verkeersongeval is de schade hoger dan de verzekerde som. Vraag is of het GEA de verzekeringsmaatschappij kon veroordelen tot betaling van meer dan de verzekerde som. Gerecht heeft op...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature