Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning gedaan door Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep is niet binnen de gestelde termijn ingesteld. Het Hof oordeelt dat nu de bewoordingen van de betreffende bepalingen duidelijk zijn, er geen ruimte is voor een van die bewoordingen...
Datum uitspraak: 18-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft een verzoek tot schorsing van de verleende bouwvergunning. Aan dat verzoek is ten grondslag gelegd dat met de bouwwerkzaamheden is aangevangen en voorkomen dient te worden dat...
Datum uitspraak: 27-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verlening bouwvergunning voor het oprichten van een appartementencomplex. 1) Het Gerecht heeft appellant ten onrechte niet als belanghebbende aangemerkt, nu zijn woning is gelegen naast...
Datum uitspraak: 10-5-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verlening bouwvergunning voor de bouw van een restaurant. 1) Verzoek tot intrekking bouwvergunning geen bezwaar als bedoeld in artikel 55 van de Lar, nu ten tijde van betreffend verzoek...
Datum uitspraak: 10-5-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Zeer ruim opgestelde statutaire doelstelling biedt onvoldoende aanknopingspunt voor het oordeel dat belang van appellante rechtstreeks bij de bestreden beschikking is betrokken. De...
Datum uitspraak: 21-11-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verlening bouwvergunning voor het oprichten van een GSM antennemast. Onvoldoende draagkrachtige motivering, nu niet is bestreden dat de straling van een antenne verschilt al naar gelang...
Datum uitspraak: 4-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen weigering om handhavend op te treden, nu er geen verzoek om handhavend op te treden tegen de bouw was. Aangevallen uitspraak vernietigd.
Datum uitspraak: 11-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft gevorderd dat de rechter het Spaanse Water Grondontwikkeling N.V. beveelt de bouwactiviteiten te staken en het reeds gebouwde af te breken. Gea heeft vordering afgewezen....
Datum uitspraak: 27-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Koper van huis krijgt kettingbeding tegen zich. Deze stond in notariële akte bij levering. Gebouwd huis is een woonlaag te hoog en deze moet worden afgebroken. De bouwvergunning is...
Datum uitspraak: 9-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Hof stelt dat het Gerecht beroepsgrond terecht wegens strijd met de goede procesorde niet in zijn beoordeling heeft betrokken omdat die voor het eerst ter zitting naar voren is gebracht...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature