Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand gedaan door Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De SVB heeft een verzoek van belanghebbende om tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige behandeling en verpleging van wijlen zijn echtgenote afgewezen. Het Gerecht heeft het...
Datum uitspraak: 4-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging bijstand en terugvordering uitgekeerde bedrag. Nu ten tijde van de terugvordering de beschikking, waarbij aan appellant bijstand is toegekend, niet was gewijzigd of...
Datum uitspraak: 27-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

[appellant] doet een beroep op schadevergoeding als gevolg van tekortkoming van nakoming in overeenkomst. Hof oordeelt dat er geen schadevergoeding hoeft te worden betaald omdat...
Datum uitspraak: 7-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De vraag is of er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van geïntimeerde op door haar gedraaid filmmateriaal. Het auteursrecht komt toe aan maker van het werk. Door appellante is...
Datum uitspraak: 18-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft afwijzing verzoek om kosteloze rechtsbijstand door directeur van Directie Arbeidszaken. Hof oordeelt dat de afwijzing van het verzoek niet toereikend is gemotiveerd. Hof...
Datum uitspraak: 12-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst om bioscoop op te knappen wordt op onderdelen niet of niet goed uitgevoerd. In contract niets opgenomen over minderwerk. Betalingsverplichting wordt niet nagekomen, maar er...
Datum uitspraak: 29-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte wordt schuldig bevonden aan het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarige van 9 jaar. Verweer dat de tapverslagen te laat aan de verdediging ter beschikking zijn...
Datum uitspraak: 28-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft vordering tot herroeping. Deze wordt om meerdere redenen afgewezen. In de eerste plaats is de vordering te laat ingesteld, ten tweede bestaat er geen grond voor herroeping. Ook...
Datum uitspraak: 29-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft samen met man ontuchtige handelingen gepleegd met haar 9 jarige dochter, en tevens blootgesteld aan ontuchtige handelingen met die man door haar bij hem te laten slapen....
Datum uitspraak: 27-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hof oordeelt dat gelet op het aantal misstappen van de werknemer die voorshands voldoende vaststaan, de werkgever tot de beslissing heeft kunnen komen om hem op grond van een dringende...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature