Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht gedaan door Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 8-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Strijd met het motiveringsbeginsel, nu niet is ingegaan op de door appellanten ten betoge dat sprake was van een gezinsverband als bedoeld in artikel 9, tweede lid, aanhef en onder b,...
Datum uitspraak: 30-5-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen analoge toepassing 6:20, vierde lid Awb. Weigering vttv voor verblijf bij zogenoemde gegratieerde moeder. Geen strijd met artikel 8 EVRM .
Datum uitspraak: 15-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Op grond van artikel 54, tweede lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak (hierna: Lar) kan [WERKNEMER] als belanghebbende de bestuursrechter verzoeken een voorlopige...
Datum uitspraak: 27-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om restitutie van een met de definitieve aanslag verrekende bedrag aan premie. Het maken van bezwaar tegen het uitblijven van een beschikking is een middel om het...
Datum uitspraak: 29-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

1) Een rolzitting is geen openbare behandeling in de zin van de Lar; aangezien partijen niet uitdrukkelijk hebben ingestemd met het achterwege laten van een openbare behandeling, is de...
Datum uitspraak: 29-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

1) Slechts het rechtstreeks belang van de aanvragende vreemdeling is bij de beschikking tot verlening of weigering van een verblijfsvergunning betrokken. 2) Overeenkomstige toepassing...
Datum uitspraak: 11-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker wil aanvulling in registers van de burgerlijke stand zodat zal blijken dat hij de zoon is van zijn overleden vader. Gea heeft terecht geoordeeld dat inschrijving van...
Datum uitspraak: 27-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Hof oordeelt dat stichting ontvankelijk is in haar vorderingen gebaseerd op de onrechtmatige daad. Het ondanks het ontbreken van een geldige vergunning exploiteren van...
Datum uitspraak: 12-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Sunny vordert dat het Eilandgebied verboden wordt om haar te beletten/verhinderen passagiers op te halen. Hof is voorshands van oordeel dat Sunny niet-ontvankelijk dient te worden...
Datum uitspraak: 30-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Isla is in hoger beroep gekomen tegen uitspraak van 2 maart 2007. Isla stelt dat SHZC met hun vordering naar de bestuursrechter moeten omdat zij slechts beogen te bereiken dat Isla zich...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature