Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid gedaan door Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geschil betreft beslissing over aanspraak op ziekengeld. Hof oordeelt dat, nu de bewoordingen van artikel 5, eerste lid, van de LvZv duidelijk zijn, het Gerecht terecht geen ruimte heeft...
Datum uitspraak: 18-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Betreft afwijzing van verzoek om gehandicaptenuitkering. Het aan de beschikking ten grondslag liggende oordeel dat [appellant] niet geheel en blijvend arbeidsongeschikt...
Datum uitspraak: 29-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van onderschatting graad van blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van bedrijfsongeval.
Datum uitspraak: 21-11-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bepalen dat geen aanspraak op ziekengeld meer bestaat. Ingevolge de Landsverordening Ziekteverzekering geldt als uitgangspunt voor het ontstaan van het recht op ziekengeld het moment...
Datum uitspraak: 5-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering uitkeren van ziekengeld. Ten onrechte heeft het Gerecht onderzocht of algemene rechtsbeginselen de SVB er in dit geval toe dwongen om van onverkorte toepassing van de LvZV af...
Datum uitspraak: 27-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Termijnoverschrijding indienen beroepschrift niet verschoonbaar. Aangevallen uitspraak bevestigd.
Datum uitspraak: 19-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De SVB heeft op advies van haar medisch adviseur de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van appellant op 23 procent vastgesteld. Appellant heeft in hoger beroep een verklaring...
Datum uitspraak: 16-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werknemer vecht ontslag aan. De vraag is of de opzegging een onredelijk karakter heeft omdat werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om werknemer passende arbeid aan te bieden. Hof...
Datum uitspraak: 2-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Docent vecht ontslag aan. Docent was meer dan een jaar arbeidsongeschikt. Hof is van oordeel dat de docent niet de status van ambtenaar heeft verkregen. Naar het voorlopig oordeel van...
Datum uitspraak: 23-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Man voert aan een aanmerkelijk lagere draagkracht te hebben dan het GEA heeft aangenomen. Hof acht draagkrachtberekening redelijk. Hof kent bijdrage toe voor dochter en...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature