Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

80 Rechterlijke Uitspraken

80 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar gedaan door Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-7-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Moeder verlangt dat ten aanzien van kind het vaderschap van de natuurlijke vader gerechtelijk wordt vastgesteld. Deze mogelijkheid ontbreekt in de Arubaanse wetgeving,...
Datum uitspraak: 16-7-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Natuurlijke dochters verlangen dat het vaderschap van hun natuurlijke vader gerechtelijk wordt vastgesteld. De gerechtelijke vaststelling ontbreekt in de wetgeving van de Nederlandse...
Datum uitspraak: 22-9-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Hof heeft bij tussenvonnis van 17 februari 2009 geoordeeld dat er voldoende sterke aanwijzingen zijn voor het bestaan van een zodanige storing van de geestvermogens van de man ten tijde...
Datum uitspraak: 18-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Betreft afwijzing van verzoek om gehandicaptenuitkering. Het aan de beschikking ten grondslag liggende oordeel dat [appellant] niet geheel en blijvend arbeidsongeschikt...
Datum uitspraak: 18-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft een verzoek tot schorsing van de verleende bouwvergunning. Aan dat verzoek is ten grondslag gelegd dat met de bouwwerkzaamheden is aangevangen en voorkomen dient te worden dat...
Datum uitspraak: 21-11-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering verlenen vergunning tot tijdelijk verblijf. Geen sprake van termijnoverschrijding indienen bezwaarschrift, nu de laatste dag van de termijn een zogenoemde ATV-dag was, waarop...
Datum uitspraak: 9-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft uitblijven van een beschikking op een ingediend bezwaarschrift. GEA achtte het beroep gegrond. De minister betoogt in hoger beroep dat het Gerecht heeft miskend dat bij...
Datum uitspraak: 4-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering vergunning tot tijdelijk verblijf te verlenen. Uitblijven van een beslissing op het verzoek om afgifte van de aangevraagde vergunning tot tijdelijk verblijf die appellant ter...
Datum uitspraak: 27-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toekenning ouderdomspensioen. De gestelde onbekendheid met het wettelijk voorschrift is geen bijzonder geval in de zin van artikel 11, tweede lid, van de LvAOV. Geen sprake van strijd...
Datum uitspraak: 27-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verlening bouwvergunning voor het oprichten van een appartementencomplex. 1) Het Gerecht heeft appellant ten onrechte niet als belanghebbende aangemerkt, nu zijn woning is gelegen naast...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature