Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

171 Rechterlijke Uitspraken

171 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Subsidie Besluit stimulering duurzame energieproductie, volledige aanvraag, zorgvuldigheid aanvrager bij invullen en indienen subsidieaanvraag
Datum uitspraak: 14-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

opleggen van dagquotum, af te wegen belangen
Datum uitspraak: 13-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tuchtzaak. Tuchtgerecht Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten. Welzijn. Legkippen. Eieren als kooieieren in de handel gebracht terwijl niet voldaan is aan de voor...
Datum uitspraak: 5-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Meststoffenwet. Boete. Tot het bedrijf van de landbouwer behorende landbouwgrond. Vaststelling eindvoorraad mest.
Datum uitspraak: 22-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Legkippenbesluit 2003. Last onder bestuursdwang opheffing overtreding legbatterijverbod. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Overgangsregime artikel 2 lid 4 legkippenbesluit 2003...
Datum uitspraak: 29-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kaderwet EZ-subsidies Besluit subsidies regionale investeringsprojecten
Datum uitspraak: 14-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Wet herstructurering varkenshouderij
Datum uitspraak: 5-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

EIA-verklaring; niet tijdige aanmelding; datum aangaan verplichtingen; beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet; geen ruimte voor een belangenafweging; beroep ongegrond.
Datum uitspraak: 3-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kaderwet EZ-subsidies Subsidieregeling opwekken duurzame electriciteit in vergistingsinstallaties
Datum uitspraak: 5-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening. Last onder dwangsom. Legkippenbesluit 2003. Verbod op houden legkippen in verrijkte kooien. Beroep op overgangstermijn te verrijken kooien. Verzoek afgewezen.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature