Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

21 Rechterlijke Uitspraken

21 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen gedaan door College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Invorderingsbesluit. Medeplegen. De aan appellante opgelegde last heeft tot doel het voorkomen van nieuwe overtredingen van het verbod van de export van van herkauwers afkomstige...
Datum uitspraak: 20-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verwijzingsuitspraak, randvoorwaardenkorting, cumulatie herhaalde en niet herhaalde niet-nalevingen in geval van nalatigheid enerzijds en opzettelijke niet-naleving van randvoorwaarden...
Datum uitspraak: 14-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Accountantstuchtrecht. De accountant heeft de toepassing van het conceptueel raamwerk niet geheel veronachtzaamd, maar heeft onvoldoende maatregelen getroffen. De accountant heeft in...
Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Sprake van beroepsmatig handelen als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Wet RA . Appellant had bij zijn advisering en behulpzaam zijn van [naam 7] inzake de eigendomsoverdracht...
Datum uitspraak: 30-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstucht; de accountant was niet persoonlijk betrokken bij het handelen waarover is geklaagd; uitbreiding van de klacht in hger beroep is niet toegestaan.
Datum uitspraak: 30-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tuchtrecht accountants. Driejaarstermijn art. 22 Wtra. Verzoek om informatie. Geheimhoudingsplicht. Geen machtiging om informatie aan een derde bekend te maken. Geen op de accountant...
Datum uitspraak: 21-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstucht. Beroep tegen het eindoordeel van de periodieke preventieve toetsing van de accountantspraktijk. Toetsingsprotocol 2013. Aantal getoetste dossiers. Bij de toetsing is...
Datum uitspraak: 7-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstuchtrecht. Zorgplicht jegens cliënte veronachtzaamd, maar niet in die mate dat accountant ernstige nalatigheid kan worden verweten. Belangentegenstelling tussen...
Datum uitspraak: 11-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

handhavingsverzoek onterechte bijbetalingen langdurige zorg ontvankelijkheid appellanten bij handhavingsverzoek
Datum uitspraak: 6-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Terugkomen van onherroepelijk besluit

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature