Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

8 Rechterlijke Uitspraken

8 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis gedaan door College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tuchtrecht accountants. Driejaarstermijn art. 22 Wtra. Verzoek om informatie. Geheimhoudingsplicht. Geen machtiging om informatie aan een derde bekend te maken. Geen op de accountant...
Datum uitspraak: 7-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstuchtrecht. Zorgplicht jegens cliënte veronachtzaamd, maar niet in die mate dat accountant ernstige nalatigheid kan worden verweten. Belangentegenstelling tussen...
Datum uitspraak: 16-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Depositogarantiestelsel, vorderingen van derden
Datum uitspraak: 30-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Meerlengtevergoeding. De aanwezigheid van twee niet in gebruik zijnde, maar wel voor transport geschikte verbindingen met het net van Liander brengt mee dat geen meerlengtevergoeding...
Datum uitspraak: 1-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Regeling dierlijke EG-premies
Datum uitspraak: 24-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

RA belast met taak executeur testamentair van oom. Heeft taken uitbesteed aan accountantskantoor. Klacht gedeeltelijk gegrond verklaard omdat RA onvoldoende heeft gecommuniceerd over...
Datum uitspraak: 23-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

accountantstuchtrecht cliëntverhouding verantwoordelijkheid accountant voor advocaatkeuze cliënt omvang van het geding
Datum uitspraak: 10-8-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij brief van 19 juli 2000 heeft verweerster verzoekster medegedeeld dat verzoeksters vergunning, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (hierna:...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature