Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

38 Rechterlijke Uitspraken

38 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval gedaan door Centrale Raad van Beroep.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het beroep van appellante, werkgeefster en eigenrisicodrager, tegen het bestreden besluit is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank. Het Uwv heeft in bezwaar...
Datum uitspraak: 4-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Handelwijze rechtbank levert schending van de fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspleging op. Neurocognitieve beperkingen voldoende geobjectiveerd. Aanvullende beperkingen in...
Datum uitspraak: 19-2-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Betrokkenen hebben zowel de Turkse als Nederlandse nationaliteit en zijn met behoud van een WAO-uitkering en een toeslag ingevolge de Toeslagenwet (TW) naar Turkije teruggekeerd. Op...
Datum uitspraak: 8-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het Uwv heeft terecht heeft geweigerd terug te komen van zijn eerder genomen besluit omdat geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, noch dat er reden is om (perioden met)...
Datum uitspraak: 13-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering WAO-uitkering en tegemoetkoming op grond van de Wtcg. Niet voldaan aan de voorwaarde dat hij door ziekte zijn werk 52 weken niet (volledig) kon doen. De Raad...
Datum uitspraak: 15-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant is niet door toedoen van CAK, door de trage afhandeling van het al in maart 2009 door appellant ingediende verzoek om vrijstelling, in een nadeliger bewijspositie geraakt. Het...
Datum uitspraak: 19-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van arbeidsongeschiktheid in en door de dienst, omdat het appellante op 7 december 1998 overkomen ongeval niet kan worden aangemerkt als een dienstongeval. Geen dienstreis,...
Datum uitspraak: 15-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen recht op een uitkering op grond van de Wet WIA. Er is wel een vermoeden dat de spuitwerkzaamheden al in 2008 zijn beëindigd vanwege schouderklachten, maar dat onder de gegeven...
Datum uitspraak: 20-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering toekenning WIA-uitkering. Geen verblijfstitel. Niet verzekerd ingevolge de wet WIA. Beroepheid op hardheid kan niet slagen nu de wet met betrekking tot het al dan niet...
Datum uitspraak: 24-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij brief heeft appellant verzocht om vergoeding van alle schade ten gevolge van de ongevallen die hij tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft opgelopen. Bij besluit heeft de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature