Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

3.532 Rechterlijke Uitspraken

3.532 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar gedaan door Centrale Raad van Beroep.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 23-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant had bij besluit van 31 augustus 2015 de indexering, die volgens de tabel indexatie verzekerde bedragen dienstongevallen per 1 januari 2015 leidt tot een vergoeding van €...
Datum uitspraak: 23-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens plichtsverzuim. Appellante is diverse keren strafrechtelijk veroordeeld voor het als misdrijf te kwalificeren rijden onder invloed en een keer voor het niet nakomen van de...
Datum uitspraak: 22-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bevindingen van onderzoek dat (mede) is verricht door een onbevoegde controleur zijn als bewijs ontoelaatbaar.
Datum uitspraak: 22-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De controleurs waren ook niet uit anderen hoofde bevoegd tot het houden van het toezicht. Het door hen bij het onderzoek verzamelde bewijs is onrechtmatig verkregen en moet dat bewijs...
Datum uitspraak: 16-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bezwaar niet-ontvankelijk. De Raad volgt de rechtbank in haar oordeel dat de korpschef de verwachte geschiktheid in redelijkheid heeft kunnen baseren op de potentieel inschatting die H...
Datum uitspraak: 16-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Raad is van oordeel dat de beheerders van de voormalige politiekorpsen de bevoegdheid toekwam een nadere invulling te geven aan het begrip “boven de norm” en dat met de binnen de...
Datum uitspraak: 16-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

1) Beoordeling. De onvoldoende score voor ‘werkwijze’ houdt stand. Een vakantieperiode van een deel van het jaarlijkse vakantieverlof in een tijdvak van zes maanden kan niet...
Datum uitspraak: 16-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om bevordering, aangezien de beoordeling niet voldoet aan de norm van 80% uitstekend. De beheerders van de voormalige politiekorpsen kwam de bevoegdheid toe een nadere...
Datum uitspraak: 16-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De korpschef heeft de Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden-periodieken terecht met ingang van 1 april 2013 aan appellant toegekend.
Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Herziening studiefinanciering van de norm voor een uitwonende studerende naar de norm voor een thuiswonende studerende. Boete. Bevindingen van onderzoek dat (mede) is verricht door een...