Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord adoptie gedaan door Centrale Raad van Beroep.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid, anders dan op grond van ziels- en lichaamsgebreken. Subsidiair is aan appellante ontslag verleend op grond van artikel 99, eerste lid, van...
Datum uitspraak: 30-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of de Poolse uitkering aangemerkt moet worden als een gezinsbijslag zoals in de Verordeningen bedoeld en zo ja, of deze gezinsbijslag van dezelfde aard is als de...
Datum uitspraak: 13-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Lagere vaststelling PGB. Terugvordering. Appellante heeft niet voldaan aan de verplichtingen van artikel 6.2.9, eerste lid, aanhef en onder c en d, van de Regeling...
Datum uitspraak: 3-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit heeft CAK de daarmee verband houdende eigen bijdrage op grond van het Bijdragebesluit zorg definitief vastgesteld. Het geschil over de hoogte van de eigen bijdrage spitst...
Datum uitspraak: 14-2-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Niet is gebleken - en feitelijk wordt ook niet gesteld - dat betrokkene is getroffen geweest door oorlogsgeweld in de zin van de WUBO dan wel dat zij vervolging heeft ondergaan in de zin...
Datum uitspraak: 22-6-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Betrokkene is gehuwd met echtgenote R. Tijdens dit huwelijk heeft betrokkene met een andere vrouw in Frankrijk in 2005 een zoon Z gekregen. Betrokkene heeft bij de aangifte Z erkend; niet...
Datum uitspraak: 24-3-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag kinderbijslag afgewezen omdat de kinderen niet als pleegkinderen van appellant kunnen worden aangemerkt. In het onderhavige geval is beslissend of de adoptie naar...
Datum uitspraak: 7-12-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering Wazo-uitkering. Draagmoederschap. Geen sprake was van zwangerschap en bevalling. Aangezien appellante in hoger beroep heeft erkend dat zij niet onder de werking van artikel...
Datum uitspraak: 20-10-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Anders dan Agis ziet de Raad niet in dat bij de realisering van het besluit het verlenen van "zorg bij onderwijs" als een separaat te verstrekken onderdeel kan worden aangemerkt. De Raad...
Datum uitspraak: 24-6-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering halfwezenuitkering toe te kennen. Homohuwelijk. De Svb heeft terecht de dochter niet als halfwees aangemerkt. De Svb heeft bij de uitleg van het begrip “ouder” aansluiting...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature