Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

38 Rechterlijke Uitspraken

38 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteding gedaan door Centrale Raad van Beroep.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toekenning van en overgang naar LFNP-functie. Matching. Er ontbreken concrete aanwijzingen die de verklaring vormen voor de voorlegging voor een hernieuwde matching door de Werkgroep bij...
Datum uitspraak: 28-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair strafontslag. Ernstig plichtsverzuim. Op grond van de beschikbare administratieve gegevens en de bevindingen van Hoffmann, waaronder de door appellant en diverse getuigen...
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overgangsrecht Wmo 2015. Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Standaardmodules als maatwerkvoorziening. Onderbouwing van de standaardmodules.
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overgangsrecht Wmo 2015. Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Standaardmodules als maatwerkvoorziening. Onderbouwing van de standaardmodules.
Datum uitspraak: 14-4-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat deel van verweten gedragingen terecht zijn aangemerkt als plichtsverzuim. Schijn van belangenverstrengeling. Disciplinaire maatregel is niet...
Datum uitspraak: 9-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoogte uurtarief voor het pgb voor hulp bij het huishouden.
Datum uitspraak: 22-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Van betrokkene had mogen worden verwacht dat hij de risico’s van (de schijn van) belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en oneerlijke concurrentie van de in loop der jaren fors...
Datum uitspraak: 22-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Herziening pgb voor hulp in de huishouding. Het college was bevoegd een uurtarief vast te stellen. Uit de toelichting blijkt overtuigend dat artikel 21a van de Wmo beoogt te...
Datum uitspraak: 7-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Herziening AOW-pensioen naar de norm voor gehuwden. Terugvordering AOW-pensioen. Onweerlegbaar rechtsvermoeden. Gezamenlijke huishouding. Gezamenlijk hoofdverblijf. Wederzijdse zorg....
Datum uitspraak: 7-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering Anw-uitkering. Onweerlegbaar rechtsvermoeden. Gezamenlijke huishouding. Verklaringen. Gezamenlijk hoofdverblijf. Wederzijdse zorg. Financiële...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature