Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

21 Rechterlijke Uitspraken

21 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wwz (Terechte) ontbinding op de g-grond; Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever. Verzoek werknemer om toekenning billijke vergoeding afgewezen.
Datum uitspraak: 19-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinaire straf naar aanleiding van e-mail en weigering dienstopdracht. Vrijheid van meningsuiting. Alvorens tot bestraffing wegens (de) overtreding van artikel 125a, eerste lid, van...
Datum uitspraak: 26-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag. Alcohol op het werk. Onjuiste verklaringen.
Datum uitspraak: 12-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsovereenkomst werknemer sociale werkvoorziening in dienst van gemeente. Op grond van artikel 7:615 BW zijn de bepalingen van boek 7 titel 10 BW niet van toepassing. Bepalend voor...
Datum uitspraak: 24-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wwz arbeidszaak Ontbinding op de g-grond. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever. Afwijzing billijke vergoeding op grond van artikel 7:671b lid 8 aanhef en...
Datum uitspraak: 30-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Opzegging door werknemer wegens dringende reden. Schuld werkgever aan dringende reden? Ernstig verwijtbaar handelen werkgever? Verhoging vergoeding … op grond van de billijkheid?
Datum uitspraak: 6-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen. Verweerder heeft onvoldoende inspanningen verricht om een andere passende functie voor eiser te vinden. Het beroep, voor zover gericht tegen het...
Datum uitspraak: 7-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet gehandhaafd. Werkgever niet-ontvankelijk in tegenverzoek ex artikel 7:677 lid 2 en lid 3 onder b BW wegens overschrijding vervaltermijn.
Datum uitspraak: 19-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Terecht gegeven ontslag wegens wangedrag, bestaande uit mishandeling van appellants vriendin en tevens collega. Niet is gebleken dat bij appellant sprake was van een psychisch defect...
Datum uitspraak: 11-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ten onrechte WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid geweigerd. Niet meer in geschil dat de appellant verweten gedragingen een objectief dringende reden waren voor de korpschef om...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature