Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

159 Rechterlijke Uitspraken

159 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep is in geschil of de inkomsten uit hennepteelt terecht en voor het juiste bedrag in de heffing van de IB/PVV en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van belanghebbende...
Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

In geschil is, evenals in eerste aanleg, of belanghebbende de kosten in verband met de werkruimte ten laste van zijn inkomen kan brengen. Niet in geschil is dat de onderhavige werkruimte...
Datum uitspraak: 27-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kansspelbelasting en vrijheid van diensten ( artikel 56 VWEU ) Belanghebbende heeft een overeenkomst gesloten met de op Malta gevestigde Rational Gaming Europe Limited (RGEL) voor online...
Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klagers verwijten de gerechtsdeurwaarder dat deze de door hen gegeven opdracht niet conform hun verzoek en evenmin voortvarend heeft uitgevoerd. De...
Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

In beide zaken is in hoger beroep in geschil of de bezwaren van belanghebbende tegen de naheffingsaanslagen terecht niet-ontvankelijk zijn verklaard, of de hoorplicht is geschonden, of...
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aan eiser is een naheffingsaanslag accijns opgelegd van € 1.112.857 wegens het buiten een accijnsschorsingsregeling voorhanden hebben van accijnsgoederen waarover geen accijns is...
Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting. Verzuimboete. Ambtshalve aanslag vpb wegens uitblijven aangifte. Boekenonderzoek heeft niet in de weg gestaan aan het doen van aangifte. Geen afwezigheid van alle...
Datum uitspraak: 24-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kansspelbelasting. Kansspelautomaten. Ontvankelijkheid van per fax ingediend bezwaar. Eiseres heeft aannemelijk gemaakt dat zij binnen de bezwaartermijn per fax een bezwaarschrift heeft...
Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis wegens het ontbreken van een geldige arbitrageovereenkomst (art. 1065 lid 1 onder a Rv), niet naleving opdracht (art. 1065 lid 1 onder c Rv),...
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting. De zustervennootschap van belanghebbende verwerft de aandelen in een schuldenaar van belanghebbende en stelt zich garant voor schulden, die deze vennootschap...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature