Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

310 Rechterlijke Uitspraken

310 Wraking uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek afgewezen. Het verzoek komt er in de kern op neer dat verzoekster van mening is dat de rechter door het stellen van bepaalde vragen en haar houding ter zitting haar vijandig...
Datum uitspraak: 16-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek afgewezen. Het verzoek is gebaseerd op de combinatie van de afwijzing van het door verzoeker gedane aanhoudingsverzoek en volgens verzoeker door de rechter geuite bewoordingen....
Datum uitspraak: 11-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek niet-ontvankelijk. het verzoek heeft betrekking op rechters die de strafzaak van verzoekers niet meer in behandeling hebben en daardoor geen bemoeienis met de zaak meer hebben....
Datum uitspraak: 23-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek afgewezen. Verzoeker heeft niet aangevoerd dat bij hem de vrees bestaat dat de rechters partijdig zijn tegenover hem. Voor zover hij die vrees wel koestert, heeft hij niet...
Datum uitspraak: 11-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek afgewezen. De door verzoekster aan het verzoek ten grondslag gelegde feiten betreffen rechterlijke uitspraken die de rechter (al dan niet meervoudig) in andere procedures heeft...
Datum uitspraak: 1-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek afgewezen. De stelling van verzoeker dat de rechter verzoeker niet de gelegenheid heeft gegeven om zich adequaat op de pleitnota van de wederpartij voor te bereiden, mist...
Datum uitspraak: 9-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek afgewezen. Verzoek gericht tegen eerdere beslissing en ter zitting genomen beslissingen.De rechtbank is van oordeel dat het deel van het wrakingsverzoek dat zich richt tegen de...
Datum uitspraak: 6-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek toegewezen. Zaak met tien verdachten. Tijdens het schrijven van het vonnis bleek dat de jongste rechter als rechter-commissaris huiszoekingen had gedaan in het voorbereidend...
Datum uitspraak: 23-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Datum uitspraak: 23-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De wrakingskamer wijst het verzoek tot wraking af, omdat de aangevoerde feiten noch afzonderlijk, noch in onderling verband en samenhang bezien, grond vormen voor wraking.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature