Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

211 Rechterlijke Uitspraken

211 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toerekenbaar plichtsverzuim. Betrokkene heeft in bezwaar een psychiatrisch rapport overgelegd, waarin onder meer is gesteld dat het duidelijk is dat betrokkene op de avond van 25...
Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag. Gelet op de ernst van de gedragingen, de duur en het doorgaande karakter daarvan en het feit dat aan appellante al eerder een disciplinaire maatregel wegens het in haar voordeel...
Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag. Met de verweten gedragingen ... heeft appellant niet alleen zijn eigen integriteit en betrouwbaarheid ondermijnd maar ook de integriteit en het aanzien van de belastingdienst...
Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vestigingsmanager van casino wordt verweten dat hij zich enkele gevonden 2 euro muntstukken heeft toegeëigend en wordt op staande voet ontslagen. De kantonrechter wijst het verzoek van...
Datum uitspraak: 23-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Directeur heeft niet verwijtbaar gehandeld of nagelaten zoals bedoeld in artikel 7:669 lid 3 sub e BW. Ook is geen sprake van een verstoorde arbeidsverhouding in de zin van artikel 7:669...
Datum uitspraak: 29-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is met verweerder van oordeel dat aan de werkloosheid van eiser een dringende reden in de zin van artikel 7:678 van het BW ten grondslag ligt. Tevens is sprake van een...
Datum uitspraak: 29-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiser voert aan dat verweerder de gedragingen ten onrechte kwalificeert als plichtsverzuim. Hij verwijst in dit verband allereerst naar hetgeen hij in bezwaar heeft aangevoerd. De...
Datum uitspraak: 15-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ernstig plichtsverzuim. Bestuursrechter hoeft niet op alle aangevoerde gronden en argumenten in te gaan, beperken tot kern. Vaste rechtspraak. Concrete verdenking ernstig plichtsverzuim,...
Datum uitspraak: 15-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Plichtsverzuim. Disciplinaire maatregel. Beschikbare, deugdelijk vastgestelde gegevens. Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat appellant op verschillende punten meer dan eens niet...
Datum uitspraak: 15-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature