Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

180 Rechterlijke Uitspraken

180 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

artikel 350, derde lid, Faillissementswet , vernietiging van het vonnis waarvan beroep, wijst de voordracht tot beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling af,...
Datum uitspraak: 30-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 september 2013 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot huurtoeslag over 2013 voor [wederpartij] herzien en vastgesteld op nihil.
Datum uitspraak: 22-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling, artikel 350, derde lid, Fw , tekortgeschoten in de nakoming van de informatieverplichting, boedelachterstand en nieuwe schulden laten...
Datum uitspraak: 22-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Herzien i.v.m. stortingen. Middelen. Lang wachten met herzien compenseren met niet nakomen verplichtingen.
Datum uitspraak: 16-12-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing schorsingsverzoek ex artikel 351 Rv . restitutierisico is niet voldoende.
Datum uitspraak: 23-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluiten van 13 september 2013 en 29 december 2012 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de aan [appellant] toegekende huurtoeslag over 2011 vastgesteld en het voorschot huurtoeslag...
Datum uitspraak: 23-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 september 2014, voor zover van belang, heeft de Belastingdienst/Toeslagen de huurtoeslag van [appellant] voor het jaar 2013 vastgesteld op nihil.
Datum uitspraak: 16-12-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Curatele; machtigingsprocedure; verzoek machtiging tot storting vermogen rechthebbende als aandelenkapitaal in vennootschap; onttrekking aan het met wettelijke waarborgen omklede stelsel...
Datum uitspraak: 15-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Zelfstandige huisvesting. Geen sprake van verblijf in inrichting. Betrokkene heeft ... recht op een uitkering naar de norm van een alleenstaande ouder.
Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toekenning bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag en bij bestreden besluit grondslag gewijzigd en verhuisverplichting opgelegd. Beroep gegrond maar rechtsgevolgen in stand gelaten.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature