Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

71 Rechterlijke Uitspraken

71 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord beeldmerk.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Handelsnaamconflict binnen [groep] groep. Gebruik plaatsnamen in handelsnaam. Meer dan geringe afwijking. Geen gevaar voor verwarring.
Datum uitspraak: 17-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Merkinbreuk Gemeenschapsmerk artikel 9 lid 1 onder b GMVo. Vordering tot nietigverklaring van Gemeenschapsmerken vanwege gemis aan onderscheidend vermogen en beschrijvende merken....
Datum uitspraak: 17-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsfraude. Bedrieglijke bankbreuk. Aan de verdachte is onder 1 tot en met 5 telkens ten laste gelegd dat hij als medepleger, dan wel als opdrachtgever of feitelijk...
Datum uitspraak: 17-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsfraude. Bedrieglijke bankbreuk. Aan de verdachte is onder meer ten laste gelegd dat hij als medepleger, dan wel als opdrachtgever of feitelijk leidinggever opzettelijk de...
Datum uitspraak: 5-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht; inbreukvordering ex art. 2.20 lid 1 onder b en c BVIE. Relevante overeenstemming tussen vesten en merk Ajax? Maatstaf beoordeling verwarringsgevaar (sub b) of...
Datum uitspraak: 5-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verdeling en vereffening bij ontbinding vennootschap onder firma popgroep. Onverkort handhaven van het in de overeenkomst neergelegde uitgangspunt voor de samenwerking en de verdeling in...
Datum uitspraak: 21-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht. Vervolg op HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4915 en HvJEU 6 februari 2014, C-65/12. Beroep op ‘geldige reden’ (art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG); maatstaven....
Datum uitspraak: 3-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Mededinging. Selectief distributiestelsel. Beëindiging distributieovereenkomst door leverancier wegens overtreding bedingen. Algemene groepsvrijstelling verticale overeenkomsten....
Datum uitspraak: 12-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 20 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ; Artikel 28 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de...
Datum uitspraak: 22-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vragen aan het HvJEU of sprake is van merkinbreuk in geval van opslag of handel van goederen, die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature