Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

40 Rechterlijke Uitspraken

40 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord afspiegelingsbeginsel.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verklaring voor recht en loonvordering op grond van rechtsvermoeden van artikel 7:610 b BW.
Datum uitspraak: 15-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Vermindering subsidie. Op termijn overgang van onderneming. Afbreuk aan beschermende bepalingen overgang van onderneming. Besluit vervallen functie niet...
Datum uitspraak: 6-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding werkgever en extern reïntegratiebedrijf. Vraag of werknemer bij extern reïntegratiebedrijf in dienst is getreden en of de arbeidsovereenkomst met de werkgever die tot...
Datum uitspraak: 23-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding. Gelet op de onduidelijkheid in het Sociaal Plan over de vergoeding enerzijds en de onwenselijkheid van doorbreking van het gelijkheidsbeginsel anderzijds, ontbindt de...
Datum uitspraak: 29-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding. Toepassing SP (waarin onderscheid wordt gemaakt tussen leden en niet-leden) evident onbillijk.
Datum uitspraak: 3-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag kennelijk onredelijk wegens onjuiste toepassing afspiegelingsbeginsel.
Datum uitspraak: 3-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onvoldoende motivering tot ontbinding arbeidsovereenkomst. Afwijzing.
Datum uitspraak: 3-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot ontbinding onvoldoende gemotiveerd. Afwijzing.
Datum uitspraak: 18-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag; verjaring; ontvangst brief
Datum uitspraak: 14-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ook het Land Aruba dient zich bij het beëindigen van arbeidsrelaties te houden aan de wet. Opzegging arbeidsovereenkomst van een werknemer, zonder in achtneming van een redelijke...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature