Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

182 Rechterlijke Uitspraken

182 rechterlijke uitspraken uit 2015 gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WWZ, ontslag op staande voet terecht gegeven, Veelvoud incidenten rondom werknemer, Problematisch cocaïnegebruik
Datum uitspraak: 12-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven
Datum uitspraak: 24-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

N-o in h.b. Verzuim raadsman. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AN8587 en ECLI:NL:HR:2014:231 m.b.t. verontschuldigbare termijnoverschrijding. ’s Hofs oordeel dat...
Datum uitspraak: 24-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

1) Stopzetting van de bezoldiging. Geen geldige reden om geen gehoor te geven aan de oproep van het college tot werkhervatting. 2) Disciplinair ontslag wegens toerekenbaar plichtsverzuim.
Datum uitspraak: 24-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ten onrechte ontslagen wegens verregaande nalatigheid in de vervulling van zijn plichten. In de uitdrukkelijke en niet bij voorbaat ongeloofwaardige betwisting door appellant van de aan...
Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bodemzaak. Disciplinaire straf van ontslag. Art. 82 van de Lma. Processuele verweer: het verweer dat het besluit om klaagster te ontslaan niet in een openbare vergadering van de Staten...
Datum uitspraak: 17-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering ZW-uitkering: verwijtbaar werkloos. Kortsluiting. Met de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt geoordeeld dat verzekeringsarts bezwaar en beroep Jansen aan de hand van de...
Datum uitspraak: 9-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag handhaver/toezichthouder bij regionale milieudienst. Heeft gebruik heeft gemaakt van de diensten van een bedrijf waar hij toezicht hield, naar zijn zeggen ten behoeve van...
Datum uitspraak: 30-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag. Het bestreden landsbesluit kleeft een (motiverings)gebrek kleeft. Blijkens de bewoordingen van het landsbesluit blijkt dat aan het gestelde plichtsverzuim nog...
Datum uitspraak: 16-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aan het ontslag van appellant heeft geen dringende reden ten grondslag gelegen, zodat diens werkloosheid niet verwijtbaar is in de zin van artikel 24, eerste lid, aanhef en onder a, in...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature