Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum (x)

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

612 Rechterlijke Uitspraken

612 rechterlijke uitspraken uit 2015 gevonden op het trefwoord bouwvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Aanleg van een pier. Hoe verhouden de rechten van erfpacht zich tot de uit de concessie voortvloeiende rechten? Moeten de waterpercelen waarop de pier wordt gebouwd tot de...
Datum uitspraak: 26-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep is tussen partijen in geschil, net als voor de rechtbank, of de verkrijging van de onroerende zaak belast is naar het tarief van 2 percent voor woningen, zoals...
Datum uitspraak: 22-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Huurovereenkomst die is gesloten in het kader van een sale en leasebackconstructie. Hoe is in een schriftelijk contract de verhouding tussen partijen geregeld? Kosten verbouwing. Beroep...
Datum uitspraak: 24-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Rechtmatige overheidsdaad: handelen van vennootschappen waarvan het Land Sint Maarten de enige aandeelhouder is.
Datum uitspraak: 2-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzet. Koopovereenkomst m.b.t. recreatiewoning tot stand gekomen. Beroep op dwaling door gedaagde/eiser in het verzet faalt. Sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van...
Datum uitspraak: 4-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Voorovereenkomst waaraan geen uitvoering is gegeven; vordering tot nakoming verjaard? Maatstaf voor uitleg overeenkomst. Tegenbewijs.
Datum uitspraak: 10-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort Geding. Huur bedrijfsruimte. De rook- en roetschade wordt aangemerkt als een gebrek. Dit gebrek is geen grond voor een huurprijsvermindering of opschorting.
Datum uitspraak: 16-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering in conventie tot nakoming van de afspraken die partijen hebben gemaakt bij koopovereenkomst en akte van levering met betrekking tot percelen grond, te weten onder mee de aanleg...
Datum uitspraak: 18-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil over de schade die eisers zouden hebben geleden als gevolg van (sloop)werkzaamheden die de gemeente heeft verricht buiten de reikwijdte van haar besluit tot uitoefening van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature