Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

62 Rechterlijke Uitspraken

62 rechterlijke uitspraken uit 2014 gevonden op het trefwoord aanbesteder.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ongerechtvaardigde verrijking. Onbegrijpelijk oordeel dat sprake is van verarming. Beroep op arbitraal vonnis waaruit volgt dat vordering is tenietgegaan. Gezag van gewijsde van...
Datum uitspraak: 16-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Betreft geschil over aanbesteding van 12 afvalinzamelingsvoertuigen. Ondernemer Jossy Motors is niet uitgenodigd een aanbod te doen, en acht dit onrechtmatig en vordert...
Datum uitspraak: 16-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaanbesteding, gelijkheidsbeginsel, referentie-eisen
Datum uitspraak: 3-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. Ondeugdelijke motivering afwijzing. Nadere motivering geoorloofd. Hoge Raad ECLI:NL:HR:2012:BW9233
Datum uitspraak: 28-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. Gelijkheidsbeginsel. Tariefstructuur. Onherroepelijke (raam)overeenkomst tussen eiseres en de gemeente. Vordering moet worden afgewezen. Eiseres is gehouden de door haar...
Datum uitspraak: 11-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaanbesteding. Onderhandse aanbesteding gemeente onder vigeur ARW 2005. Geschiktheidseis. Laagste inschrijver wordt ongeldig verklaard wegens het ontbreken van een op straffe van...
Datum uitspraak: 4-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onderaannemer komt herstelverplichting ten aanzien van geleverde puien niet na. Levert dit een onrechtmatige daad op jegens de opdrachtgever van de hoofdaannemer? Toepassing maatstaf HR...
Datum uitspraak: 4-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Particuliere aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden. Vervolg op HR 3 mei 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ2900). Nieuwe beoordeling van thans nog relevante grieven. Aanbesteder mocht in casu...
Datum uitspraak: 8-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering WW-uitkering. Het college heeft voldoende voortvarend gehandeld. Aan de werkloosheid van appellant heeft een dringende reden ten grondslag gelegen. Appellant is verwijtbaar...
Datum uitspraak: 16-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding; private aanbesteding; zorgverzekeraar is voornemens één leverancier te contracteren voor de levering van diabetesmaterialen; zorgverzekeraar is geen aanbestedende dienst;...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature