Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum (x)

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

10.062 Rechterlijke Uitspraken

10.062 rechterlijke uitspraken uit 2013 gevonden op het trefwoord bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 16 juli 2013 is de termijn van de aan de vreemdeling opgelegde bewaringsmaatregel verlengd met ten hoogste twaalf maanden.
Datum uitspraak: 18-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eerdere aanvraag van 1993. Toch hasa; wettelijke grondslag is met de invoering van de Vw 2000 niet veranderd. De verandering van het wettelijke kader is wel een novum. De vraag die eerst...
Datum uitspraak: 14-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 oktober 2011 heeft het college [partij] meegedeeld dat de melding krachtens de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 Provincie Utrecht 2011 van de wijziging...
Datum uitspraak: 27-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 maart 2013 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de uitbreiding en wijziging...
Datum uitspraak: 3-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 1F Vluchtelingenverdrag / Libië / Khamis Brigade / artikel 3 EVRM / inreisverbod Verweerder heeft de asielaanvraag van eiser afgewezen omdat eiser in verband moet worden...
Datum uitspraak: 18-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiser voldoet niet aan het leeftijdscriterium, zodat hij niet onder het toepassingsbereik van de Kinderpardongreling valt. In de door eiser naar voren gebrachte omstandigheden hoefde...
Datum uitspraak: 3-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd / tijdsverloop / inreisverbod / artikel 1F Vluchtelingenverdrag / absoluut niet-politiek misdrijf Nu de twaalfjaarstermijn op 5...
Datum uitspraak: 20-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De vader heeft het kind weliswaar erkend, maar hij heeft nooit familie- of gezinsleven met haar uitgeoefend en wil dit ook niet. Sinds de geboorte van het kind heeft eiseres alleen en...
Datum uitspraak: 1-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Asielaanvraag/Turkije/lidmaatschap PKK/3 EVRM Verweerder heeft de asielaanvraag van de vreemdeling, die jarenlang bij de organisatie heeft gezeten, afgewezen. Er wordt niet aan...
Datum uitspraak: 8-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Hoewel is overwogen dat het beroep van eiser op het gelijkheidsbeginsel moet falen, stelt de rechtbank vast dat verweerder zich aanvankelijk op het standpunt heeft gesteld dat er sprake...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature