Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

42 Rechterlijke Uitspraken

42 rechterlijke uitspraken uit 2012 gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 11-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of rechtmatigheid van ontslagen van geïntimeerde bij burgerlijke rechter kan worden aangevochten of dat een andere met voldoende processuele waarborgen omgeven rechtsgang...
Datum uitspraak: 14-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In geschil zijn de toegangsontzegging van geïntimeerde op zijn werkplek en de terbeschikkingstelling voor andere werkzaamheden. De Raad stelt vast dat zowel de juridische grondslag, de...
Datum uitspraak: 28-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In geschil is beschikking waardoor appellant zijn aanstelling als waarnemend hoofd van de Dienst LVV is ingetrokken. De Raad overweegt dat de ruime mate van beleidsvrijheid van...
Datum uitspraak: 29-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant is ontslagen vanwege drugsgebruik, ongeoorloofd arbeidsverzuim, plichtsverzuim en disfunctioneren. De Raad is van oordeel dat geïntimeerde zorgvuldig heeft gehandeld door...
Datum uitspraak: 29-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft bezwaar gemaakt tegen schorsingsbesluit en ontslagbesluit. Politieambtenaar is veroordeeld wegens het plegen van ontuchtige handelingen met iemand beneden de leeftijd van...
Datum uitspraak: 29-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In geschil is ontslagbesluit van appellant. Uit evaluaties blijkt dat appellant verschillende keren gewezen is op het gebruik van onzedelijke taal, vloeken, laat komen en ongeoorloofde...
Datum uitspraak: 8-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Het Gerecht heeft zich onbevoegd geacht om kennis te nemen van het bezwaarschrift omdat er geen aanstelling tot ambtenaar tot stand is gekomen. De Raad bevestigt deze...
Datum uitspraak: 31-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

ambtenarenrecht Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) Eiser is de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd wegens zeer ernstig plichtsverzuim, bestaande uit...
Datum uitspraak: 4-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

militair ambtenarenrecht bodemprocedure tussenuitspraak bestuurlijke lus Eiser is een militair invaliditeitspensioen toegekend vanwege een psychische aandoening van traumatische aard, te...
Datum uitspraak: 30-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

ambtenarenrecht bodemprocedure Verweerder heeft een beoordeling over het functioneren van eiser met als totaal oordeel “slecht” vastgesteld . Voorts is eervol ontslag op grond van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature