Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 rechterlijke uitspraken uit 2012 gevonden op de trefwoorden abstracte en schadeberekening.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaansprakelijkheid. Begroting schade. Vervolg op hof Arnhem 31 mei 2011.
Datum uitspraak: 24-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vervolg op LJN: AZ0940 . Gebreken bij oplevering gehuurde. Concrete of abstracte schadeberekening. Duur van de opzegtermijn.
Datum uitspraak: 31-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Nieuwe grief in appel wordt niet meegenomen. Vergoeding positief contractsbelang kan ook worden gebaseerd op de niet-rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst. Stelplicht en...
Datum uitspraak: 10-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Klacht betreft handelen daar waar de wederpartij had moeten nalaten. Dat is niet een gebrek in een prestatie waarop artikel 6:89 BW betrekking heeft, zodat dat artikel toepassing mist.
Datum uitspraak: 25-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Gemeente heeft tegen een eigenaar van een schip met plannen om tot exploitatie daarvan te komen (woonvormen) gedurende een aantal jaren steeds nieuwe bezwaren opgeworpen, maar...
Datum uitspraak: 10-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geïntimeerde heeft in opdracht van de gemeente (appellante) voorafgaand aan de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan een risico-analyse planschade gemaakt. Volgens de gemeente...
Datum uitspraak: 18-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Asbestschade; geen doorbreking van de verjaring. Als lasthebber van de erfgenamen vordert eiseres van een oud-werkgever vergoeding van materiële en immateriële schade in verband met het...
Datum uitspraak: 4-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Asbestschade; geen doorbreking van de verjaring. Als lasthebber van de erfgenamen vordert eiseres van een oud-werkgever vergoeding van materiële en immateriële schade in verband met het...
Datum uitspraak: 27-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

arbeidsongeval; aansprakelijkheid werkgever op grond van artikel 7:658 BW
Datum uitspraak: 2-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Agentuur. Berekening klantenvergoeding als bedoeld in art. 7:442 BW. Richtlijnconforme uitleg (Richtlijn 86/653/EEG; art. 6, art. 17). Vaststelling in drie fasen. Begroting voordeel...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature