Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum (x)

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

968 Rechterlijke Uitspraken

968 Kort geding uitspraken uit 2011 gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 21-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Partijen twisten over de vragen of een kredietfaciliteit al volledig is benut en zo nee, of de kredietverstrekker gehouden is onder die faciliteit aanvullende betalingen aan de...
Datum uitspraak: 15-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Executieverkoop versus onderhandse verkoop en ontruiming. Voorzieningenrechter is van oordeel dat artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ook een ontruimingstitel geeft...
Datum uitspraak: 23-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Artikel 611d Rv . Executie dwangsom. Door eigen toedoen feitelijk niet kunnen voldoen aan een veroordeling. Verhoging maximum van de te verbeuren dwangsommen.
Datum uitspraak: 27-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Executiegeschil. Ten laste van TROS gelegde beslagen worden opgeheven. Pretium moet executie van eerder vonnis van rechtbank Den Haag in incident staken totdat door die...
Datum uitspraak: 21-10-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft verzoek van vader om gezamenlijk gezag en wijziging van de hoofdverblijfplaats. Moeder heeft alleen het gezag en wil met haar zoon voor drie jaar naar Nederland om een...
Datum uitspraak: 9-6-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Essentie: Afwikkeling gevolgen beëindiging samenleving. Vorderingen vrouw deels toegewezen.
Datum uitspraak: 6-9-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot nakoming overeengekomen omgangsregeling
Datum uitspraak: 15-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

eiser is geaccepteerd en geplaatst op een trainingscentrum van gedaagde. Het trainingscentrum is een vorm van wonen met (intensieve) begeleiding, ondersteuning en zorg voor...
Datum uitspraak: 13-7-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

KORT GEDING; NAKOMING OMGANGSREGELING; ARTIKEL 21 RV (WAARHEIDSPLICHT) SMS van de vader aan de moeder dat hij suïcide zal plegen, kan in de omstandigheden van het onderhavige geval geen...
Datum uitspraak: 13-7-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Staan strafrechtelijke schorsingsvoorwaarden van de rechter-commissaris het opleggen of voortzetten van een huisverbod in de weg?