Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum (x)

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

968 Rechterlijke Uitspraken

968 Kort geding uitspraken uit 2011 gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 21-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Partijen twisten over de vragen of een kredietfaciliteit al volledig is benut en zo nee, of de kredietverstrekker gehouden is onder die faciliteit aanvullende betalingen aan de...
Datum uitspraak: 15-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Executieverkoop versus onderhandse verkoop en ontruiming. Voorzieningenrechter is van oordeel dat artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ook een ontruimingstitel geeft...
Datum uitspraak: 23-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Artikel 611d Rv . Executie dwangsom. Door eigen toedoen feitelijk niet kunnen voldoen aan een veroordeling. Verhoging maximum van de te verbeuren dwangsommen.
Datum uitspraak: 27-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Executiegeschil. Ten laste van TROS gelegde beslagen worden opgeheven. Pretium moet executie van eerder vonnis van rechtbank Den Haag in incident staken totdat door die...
Datum uitspraak: 19-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding; gebruik van een recreatiepark in strijd met bestemmingsplan; belangenafweging.
Datum uitspraak: 14-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontbindende voorwaarde. In kort geding is aannemelijk geworden dat een door eiseres gezochte Friese merrie besmet was met het EVA-virus en dat daarmee een ontbindende voorwaarde was...
Datum uitspraak: 8-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vereffening van een maatschap. Vraag of de maat die beëindiging en vereffening inroept, niet al voordien uit de maatschap is getreden. Hof oordeelt eerdere uittreding niet...
Datum uitspraak: 21-10-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft verzoek van vader om gezamenlijk gezag en wijziging van de hoofdverblijfplaats. Moeder heeft alleen het gezag en wil met haar zoon voor drie jaar naar Nederland om een...
Datum uitspraak: 23-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Betreft verzoek tot ontruiming, maar deze is onmogelijk gemaakt door de verzoeker zelf door beslag met sequestratie en het vergrendelen van toegang.
Datum uitspraak: 23-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Ontslag wegens het niet naleven van veiligheidsvoorschriften van Valero is niet nietig.