Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

293 Rechterlijke Uitspraken

293 rechterlijke uitspraken uit 2011 gevonden op het trefwoord milieuvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 september 2009 (het primaire besluit) heeft verweerder eiseres onder oplegging van een dwangsom gelast om de in dat besluit onder 1 tot en met 23 opgesomde maatregelen...
Datum uitspraak: 16-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Vrijstelling en bouwvergunning voor uitbreiding koekfabriek. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Onzorgvuldige belangenafweging.
Datum uitspraak: 8-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van vier windmolens langs het kanaal te Neer. Crisis en herstelwet (Chw) van toepassing nu het gaat om een project van...
Datum uitspraak: 16-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Een eierverwerkingsbedrijf gebruikt haar perceel volgens het gemeentebestuur in strijd met het bestemmingsplan doordat zij op grote schaal eieren van derden verwerkt. Het gemeentebestuur...
Datum uitspraak: 16-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Een eierverwerkingsbedrijf gebruikt haar perceel volgens het gemeentebestuur in strijd met het bestemmingsplan doordat zij op grote schaal eieren van derden verwerkt. Aan dit bedrijf is...
Datum uitspraak: 22-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Gelet op het bepaalde in artikel 1.9 van de Chw dienen, wil een beroep kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden besluit, de aangevoerde gronden van belanghebbende(n) hun eigen...
Datum uitspraak: 5-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning en vrijstelling ex art. 19.2 WRO voor de bouw van een warmtecentrale die d.m.v. geothermie warmte beschikbaar stelt voor een stadsverwarmingsproject. Bouwplan voldoet aan...
Datum uitspraak: 18-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verleende bouwvergunning voor het oprichten van twee van uiteindelijk in totaal 12 te realiseren windturbines, welke geen functionele en technische samenhang met elkaar hebben; ook...
Datum uitspraak: 8-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Nieuwbouwwoningen in de buurt van pluimveehouderij. Verweerder heeft het vrijstellingsbesluit onzorgvuldig voorbereid door slechts de geurbelasting en niet de geurhinder zoals bedoeld in...
Datum uitspraak: 23-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 maart 2009 heeft verweerder aan vergunninghouder een reguliere bouwvergunning, als wijziging van een bij besluit van 28 november 2008 verleende bouwvergunning,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature